Германия е на 61 място по площ страна. Граничи с Дания на север, Полша и Чехия на изток. На юг граничи с Австрия и Швейцария, а на запад с четирите държави на - Франция, Люксембург, Белгия и Нидерландия. На север също граничи с две морета - Северно и Балтийско море. Най-висок връх в Германия е Цугшпице с неговите 2962 м. Най-дългите реки са Рейн, Дунав и Майн, които са плавателни и имат голямо значение за икономиката.