Черна гора е държава на Балканския полуостров, с малък излаз на Адриатическо море. На запад Черна гора граничи с Хърватска и Босна и Херцеговина, на североизток със Сърбия, на изток с Косово и на юг с Албания.

Античното име на Черна гора е било Дукля по името на главната римска крепост в региона. По-късно през средновековието носи името Зета до падането на страната под Османско владичество през 1499 г. Поради трудният планински релеф на Черна гора тя си остава относително независима и през 1878 г. на Берлинският конгрес е получава своята пълна независимост.

Черна гора участва в Балканския съюз през Балканската война 1912 г.,а по време на Междусъюзническата война 1913 г. застава на страната на Сърбия. През Първата световна война е окупирана от Австрийски войски. След края на войната е в състава на Кралство на сърби, хървати и словенци. През Втората световна война е окупирана от Италия и по-късно от Германия. След 1945 г. Черна гора е в състава на Югославия. След разпада на Югославия през 1991 г. тя и Сърбия образуват държава Сърбия и Черна гора. На 3 юни 2006 г. черногорският парламент обявява официално независимостта на страната. На 28 юни 2006 г. Черна гора става 192-рия член на ООН.