Панама е страна в Централна Америка и на северозапад граничи с Коста Рика, а на изток с Колумбия. На север и на юг граничи съответно с Карибско море и Тихия океан. Тя е разположена на два континента – Северна и Южна Америка.

Панама има разнообразен релеф като преобладават равнините на 50% от територията, а останалата част е заета от двете планински вериги – Кордилера де Верагуа на запад и на изток Кордилера Сан Блас.

Климатът в Панама е субекваториален характеризиращ се с обилни валежи, които са по-обилни на Карибското крайбрежие. Заради големите валежи голяма част от страна е покрита с вечнозелени гори, богати на различни дървесни видове. В Източна Панама се намира Национален парк „Дариен” природата, на който е непокътната от човека.

Основен отрасъл в икономиката на Панама е транспорта. През 1914 г. е открит Панамският канал – едно от най-големите постижения на инженерната мисъл. Панамският канал е дълъг 81,6 км и свързва Атлантическия и Тихия океан и е един от най-натоварените морски пътища. По него годишно минават около 14 000 кораба.

Друг важен отрасъл на икономиката на Панама е селското стопанство обусловено от плодородните земи, които позволяват да се отглеждат ориз, царевица, банани, кафе, тютюн, цитруси, фасул, захарна тръстика и др.