Хондурас е държава в Централна Америка. На север граничи с Карибско море, на запад с Гватемала и Салвадор, на юг с Тихия океан и на изток с Никарагуа.

Регионът е открит от Христофор Колумб по време на последното му плаване до Америка през 1502 г. Името Хондурас означава на испански „дълбини” и е дадено заради дълбоките води на Карибско море. На Карибско море се намира и най-голямото пристанище на страната – Ла Сейба.

Релефът на Хондурас е планински и е зает от гористите планини Кордилера де Тиларан (връх Лас Минас 2865 м). Планините са богати на руди – сребро, цинк, олово, злато. Страната е богата на реки и водни ресурси, които посредством ВЕЦ произвеждат 80% от енергията в Хондурас.

Основен отрасъл на икономиката на Хондурас е селското стопанство. Отглеждат се предимно банани, кафе, тютюн и др. Основен дял в отрасъла заема производството и износа на банани, като днес осигуряват около 25 % от приходите на Хондурас. Развито е и отглеждането на едър рогат добитък.

На територията на Хондурас се намира древният град Копан, изграден от маите. В град Копан се намира и пирамидата с най-много запазена по нея информация в Америка - над 2500 йероглифа.