Доминика е островна държава в Карибско море. Островът е открит от Христофор Колумб неделя и затова и дава името Доминика (Неделя на испански).

Доминика има планински релеф и е богата на водни ресурси – има над 300 реки. Планините са обрасли с тропични гори, в които живеят разнообразни животни (около 130 вида птици), някои изчезнали по другите карибски острови. Едно от най-живописните места в Доминика е Трафалгарският водопад.

Населението на Доминика е предимно от потомци на африкански роби и мулати. Тук живеят все още индианци от племето кариби, на което е кръстено Карибско море.

Основен отрасъл на икономиката на Доминика са селското стопанство и туризмът. В Доминика има и един национален парк Морн Троа Питон, който е и в списъка на Юнеско.