Ирландия заема по-голямата част от едноименния остров. Атлантическите и брегове са силно нарязани от много заливи и полуострови, докато на изток бреговете и са ниски и слабо разчленени.

Вътрешността на Ирландия е заета от обширна низина с множество хълмове, пълноводни реки, езера и блата.

Климатът на Ирландия е типичен умерен, океански, формиран под влиянието на топлото Свереноатлантическо течение Гълфстрийм. Влажните океански въздушни маси носят обилни валежи. Затова по-голямата част на Ирландия е покрита от гъсти треви, мъхове и ароматни диви цветя. Заради това често наричат Ирландия с поетичното име “Изумруденият остров”. В многобройните торфени блата растат множество редки растения, застрашени от широкото използване на торфа за гориво и наторяване.

Земите на Ирландия са били обитавани още преди повече от 9000 г., когато били част от континента. Упорити и трудолюбиви, ирландците успели да запазят своите традиции. В селското стопанство все още водещ отрасъл е животновъдството. Развиват се също електрониката, химическата, хранително-вкусовата промишленост.

Интересна забележителност е катедралата Сейнт Патрик със своите 91 м дължина е една от най-големите в Ирландия. Намира се в центъра на Дъблин и е построена през 1191 г., църквата до нея съществува от V век.

Със своята красива природа, вълнуваща история и самобитна култура Ирландия привлича много чуждестранни туристи.

Посолство на Република България, Дъблин, Ирландия
IRELAND, DUBLIN 4
22 Burlington Road
Tel:(+353 1) 660 32 93
Fax: (+353 1)660 39 15
E-mail: bulgarianembassydublin@eircom.net