Казахстан е независима република, разположена в Централна Азия и Европа. Тя е една от най-големите държави – девета по големина, в света и граничи с Русия, Китай, Киргизстан, Туркмения и Узбекистан. Казахстан разполага с брегова ивица на Каспийско море и Аралско море.

Историята на Казахстан започва от далечния VI век, когато е образувано тюрското ханство. След четири века е основана държавата на Караханидите, която влиза в състава на Златната орда през 1219 г.-1221 г. Едва през XVI век се поставят основите на самостоятелността и така възниква Казахското ханство.

Постепенно в годините на XVII век отделни части на Казахстан са включвани в състава на Руската империя, докато през 1860 г. цял Казахстан става територия на Русия. Независимостта на Казахстан е провъзгласена на 16 декември 1991 г.

Независимо, че Казахстан е една от най-големите държави в света, тя е сравнително рядко населена. Населението е предимно казахско (63%) и руско (23%), като останалата част са украинци, немци, татари, узбеки, евреи и др. Извън страната живеят около 2 млн. казахи, главно в Русия, Узбекистан и Китай. Земите на източен и централен Казахстан са приютили 15-20 хил. българи, които са преселени насилствено от Крим, Бесарабия и Таврия след Втората световна война. Заедно с тях са преселвани и гагаузи от Бесарабия, които тук се самоопределят като българи.

Казахстан е двуезична страна: казахският език, който се използва от 64,4% от населението, е обявен за държавен и предимно говорим език, докато руският език е приет за официален в деловите среди.

Основните религии в Казахстан са ислямът (главно сунизъм) и християнството - предимно православие. Основните съотношения са следните: мюсюлмани - 71 %, християни - 27 %, будисти - 0,4 % и други - 1,6 %.

Има няколко вида растителност в Казахстан - пустинна, полупустинна, степна, иглолистни гори и високопланински ливади. Главните реки са Иртиш, Урал, Ишим, Чу, Или, Сърдаря, Тобол и Нура, а сред езера на страната се нареждат Балхаш, Зайсан и Алакол.

Казахстан заема предна позиции сред международните инвеститори и корпорации благодарение на изобилието си от природни ресурси, най-вече петрол и газ. Значителният ръст на промишленото производство е постигнат основно благодарение на миннодобивната и преработващата индустрия. Въпреки стабилното развитие обаче, има редица значителни проблеми, стоящи пред Казахстан, които трябва да бъдат решени. Това са основните крачки за едно сериозно израстване на страната в икономическо отношение. Един от важните проблеми са влошената инфраструктура, както и изолираната географска позиция - без директен излаз към океана, и не на последно място колебаещите се връзки с Китай и Русия.

Най-голям град в Казахстан е град Алмати. Той е построен върху древно селище от III век пр.Хр., носещо името Алмаи. Алмати е град, които разполага с множество средства за забавление както за туристите така и за местното население.

В Алмати се намира Панфиловия парк. Той е известен с намиращата се в него най-високата дървена сграда в света - руската православна катедрала "Зенков" от 1904 г. и музеят на казахските музикални инструменти. Други забележителности на града са операта "Абаи" и централният държавен музей.

В планините близо до Алмати също има места, които са източник на емоции и приятни изживявания. На височина от 1600 м. например се намира най-високата планинска ледена пързалка в света – "Медеа", която е любимо място за подобряване на всякакъв вид рекорди. През лятото пък се провеждат различни фестивали на открито. Тук се намира и един от най-големите водни канали, в който се провеждат редица състезания. В близост е и един от най-големите зимни курорти на Западна Азия - Чинбулак.