Туркменистан е държава в Централна Азия. Площта на страната е около 488 100 кв.км., с които тя се нарежда на 52-ро място по големина в света. По размери Туркменистан е по-малък от Испания и почти колкото американския щат Калифорния. Площта на страната е разделена на 467 055 кв.км., заети от суша, и 24 065 кв.км. заети от вода.

Туркменистан граничи на север с Казахстан и Узбекистан, на изток с Афганистан, на юг с Иран, и на запад с Каспийско море.

Над 80% от площта на страната принадлежат на пустинята Каракум, като разполага и с 1 768 км крайбрежна линия на Каспийско море. В централната част на страната е разположена депресията Туран. Туркменистан е насечена от преминаващите през нея реки Амударя, Мургаб и Теджен.

В Туркменистан се намират 4-тите по големина залежи на природен газ и значителни количества залежи на петрол.

Туркменистан е малка държава с богата история, която е управлявана от много велики владетели и изтърпяла много завоеватели. Териториите й са присъединени към Руската империя в периода между 1865 г. и 1885 г., а 1924 г. е отбелязана като годината на нейното превръщане в съюзна съветска република в състава на СССР като Туркменска ССР. Туркменистан обявява своята независимост на 27 октомври 1991 г., веднага след разпада на СССР.

Етническият състав на туркменистанското население е туркмени - 76.3%, узбеки - 8.4%, руснаци 7.6%, казахи - 3.1%, татари - 1.5% и други - 3.1%. В Туркменистан се говори на официалния език – туркменски, но се използват още руски и узбески.
Конфесионалният състав на Туркменистан е мюсюлмани - 86.8%, християни - 11.6% и други - 1.6 %.

Туркменистан е аграрно-индустриална страна с развита добивна промишленост, богата на полезни изкопаеми - нефт, газ, сяра, цветни и редки метали, калийни и каменни соли и др. Основните му промишлени отрасли са нефтодобив, добив на газ, нефтопреработване, химическа промишленост, лека и хранително-вкусова промишленост. При селско стопанство е развито поливно земеделие – отглеждат памук, пшеница, плодове и зеленчуци, лозя и др. Животновъдство е представено предимно от пасбищно овцевъдство, едър рогат добитък, камили, коне и копринена буба.

Сред забележителностите на Туркменистан се нарежда неговата столица – Ашхабад. Той е относително млад град с модерна и внушителна архитектура. Недалеч от него е разположена древната крепост, датираща от III век пр.Хр. – Ниса. Ашхабад е модерен и забързан град, който е прекрасно културно средище и водещ административен и индустриален център на страната.

Не бива да се пропуска и най-високото минаре в Туркменистан – цели 60 м, което е включено в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство, както и няколко други монумента от периода XI-XVI век.

Разхождайки се по улиците на Хива ще усетите най-автентичната древна атмосфера в сравнение с останалите градове по маршрута, тъй като всички джамии, медресета и харема са събрани на едно място в рамките на древните градски стени.