Узбекистан, официално Република Узбекистан е държава в Средна Азия, която се намира между Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Афганистан и Туркменистан и има излаз на Аралско море. Столицата на Узбекистан е град Ташкент.

Погледнато от историческа гледна точка, в миналото територията на Узбекистан е била център на много древни цивилизации. През VI век пр.н.е. земите на днешен Узбекистан влизат в състава на Персийската империя при династията на Ахеменидите. След установяване арабското владичество през 712 г., започва ислямизацията на местните народи, които до тогава са привърженици на зороастризма. Арабското присъствие по земите на днешен Узбекистан е прекратено в периода 819 г. – 1005 г., когато по това време по тези земи царува първата персийска династия – династията на Саманидите.

Великият монголски завоевател Тимур основава мощна империя, която обхваща земите на цяла Средна Азия. Неговата държава пада през 1507 г. в ръцете на узбекската династия на Шайбанидите. През XIX век идва ред на руснаците да завладеят земите на днешен Узбекистан в края след светкавична победа на руската армия, предвождана от генерал Михаил Черняев. Едва през 1924 г., след националното обособяване на народите, е образувана Узбекска Съветска Социалистическа Република. СССР се разпада и на 1 септември 1991 година Узбекистан провъзгласява своята независимост.

Узбекистан е най-населената страна в Централна Азия, чието населението възлиза на 27,7 млн. души по преброяване 2007 г. Повечето от населението на страна спада към узбекската етническа група, които говорят узбекски език спадащ към семейството на Тюркските езици. Етническият състав е в процентно съотношение както следва: узбеки - 71,5 %, руснаци - 7,4 %, таджики - 4,7 %, казахи - 4,1 %, татари - 2,4 %, каракалпакци - 2,2 %, корейци - 1,3 %, киргизи - 1,1 %, украинци - 1,0 %, туркмени - 0,9 %, евреи - 0,8 %, азербайджанци - 0,4 %, други - 2,2 %. Официален език е узбекският, но се използват и руски и таджикски.

Религиозният състав на населението на Узбекистан е: мюсюлмани - 86,2 %, християни - 10,3 %, будисти - 1,1 %, юдаисти - 0,6 % и други - 1,8 %.

Нещо интересно за Узбекистан е, че страната има високо ниво на грамотност, като 99,3% от хората над 15 годишна възраст могат да четат и пишат.

Сред забележителностите на страната се нареждат Историческият музей на Узбекистан в Ташкент, Полската катедрала в Ташкент, мавзолеят на Кафал Шаши, музеят на приложните изкуства, Мадрасето Барак Хан, както и джамията на улица Хасти Имам.

Големите градове в Узбекистан са Бухара, Самарканд и столицата Ташкент.

Ташкент е модерен град с широки булеварди, големи зелени площи и малка стара част – свидетел на миналото величие на града. Ташкент е град с вековна история – за първи път е споменат в хрониките на Източните народи около 2 век пр. Хр. Днес е един от най-големите административни, индустриални и културни центрове в Централна Азия.

Самарканд: Самарканд е втория по големина град в Узбекистан и един от най-старите градове в света (основан ок. 700 г. пр. Хр.). Някога Самарканд е бил един от най-великите градове по Пътя на коприната.

Бухара е един истински град-музей, в който най-известната забележителност е минарето Калон (Калян) в старата част на град, извисяващо се над няколко джамии и медресета, от което самият Чингиз Хан бил силно впечатлен и не го разрушил.