Афганистан е държава в Югозападна Азия, която е без излаз на море. На запад Афганистан граничи с Иран, с Пакистан на юг и изток, а с Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан на север. Има и малка обща граница с Китай. Заради културните и езикови връзки с повечето й съседи се случва страната да бъде причислявана към страните от Близкия Изток и от Южна Азия.В буквален превод Афганистан означава „земя на афганците“.

Историята на днешен Афганистан започва в началото на историческата епоха. По това време тези земи са били населявани от индо-европейски народи като скити, бактри, арийци и арахози. Страната има древна история, в която са се разписали много цивилизации, които са я владели. Последователно тя е попадала под управлението на мидийци, перси, Александър Македонски, индийци, тюрки и монголци. Според археологически разкопки живот по тези места има поне от 50000 години, а земеделските общности са сред най-ранните в света.

Следвайки хода на историята, в Афганистан като че ли всичко се повтаря - в по-ново време военни действия в Афганистан провеждат Русия, Великобритания, Съветския съюз и Съединените щати със своите съюзници от НАТО.

Конституцията от 2003 г. определя Афганистан като ислямска република.
В Афганистан има около 20 народа, принадлежащи към различни езикови групи. Етническия състав е следния: 40% - пущуни, 30% - таджики, 9% - хазара, 9 % - узбеки, 3,5% - аймаки, 2,5% - туркмени, 2% - белуджи и 4% други националности.

Сред по-голямата част от населението на Афганистан основната разпространена религия е ислямът с неговото сунитско направление. Единствено хазарите, както и част от населението на Бадахшан са шиити, но има и малък брой привърженици на зороастризма.

Официален език в Афганистан пущу (афгански) и дари (фарси-кабули), но се различават и други езици – узбекски и туркменски.

По-голямата част от територията на Афганистан е заета от планини. По-голяма част от територията е заета от североизточните части на Иранските планини, а от изток на запад са разположени хребетите на Хиндукуш с най-висока точка връх Тиргаран - 6 729 м. Неголеми площи от земите на Афганистан са с равнинен релеф. В южните части е разположено Кандахарското плато Газни, а северните и югозападните части са посветени на пустинните равнини - Бактрийска, Регистан, Дащи Марго.

Независимо, че природните богатства на Афганистан все още не са добре проучени, в страната са открити находища на природен газ, нефт, желязо, цинкови, оловни руди, барит и сяра.

Растителността в Афганистан е предимно степна и пустинна като се има предвид релефа на страната. Само в планинските райони до границата с Пакистан има неголеми площи с гори от западно хималайски тип - вечнозелен дъб, бор, бяла ела и хималайски кедър. При флората преобладават горските и пустинните животни. От копитните се срещат муфлони, диви кози и свине, джейрани, от хищните - вълк, хиена, леопард, чакал, от влечугите – костенурки и змии.

Афганистан е една от най-изостаналите и бедни страни в света. Икономиката на страната дължи своето много слабо развитие на съветската окупация и последвалите продължителни конфликти, но след 2001 г. се усеща леко съживяване на стопанския живот. То се дължи на прекратяването на военните действия, завръщането в страната на около 4 милиона бежанци и притока на външно финансиране.

В селско стопанство на Афганистан преобладава земеделието. Отглеждат се пшеница, памук, ечемик, зеленчуци и плодове, грозде. В пустинните райони и в планините е развито овцевъдството.

Столица на Афганистан е Кабул, а сред по-големите градове се нареждат Кандахар, Мазари Шариф, Херат, Баглан и Газни.