Народна република Бангладеш е държава в Азия, разположена на брега на Бенгалския залив от Индийския океан. Площта й възлиза на 144 193 км², от които 134 099 кв.км са суша, а 10 094 кв.км принадлежат на водата. Столицата и е град Дака. Граничи на запад, север и изток с Индия, а на югоизток има къса обща граница с Мианмар.

Основната част от територията на Бангладеш е заета от низина, образувана от общата делта на реките Ганг, Брахмапутра и Мегхна.

До средата на XX век историята на Бангладеш е писана редом с тази на Бенгал. Най-старите данни за човешко присъствие в региона датират от началото на 2 хилядолетие пр.н.е., когато там съществува халколитна култура. Съществуват предположения, че първите заселници са говорили австро-азиатски езици, а по-късно там се установяват и дравидски и тибето-бирмански етнически групи.

След VII век пр.н.е. западните части на днешен Бангладеш влизат в състава на Магадха, но страната е окончателно завладяна от арийците едва след V век пр.н.е. при династията Нанда. По времето на походите на Александър Македонски през IV век пр.н.е. Бенгал изглежда е център на държавата Гангаридай, като след прекратяване на македонското нашествие земите стават част от държавите Мауря и Шунга.

Приблизително 80% от площта на страната представлява плодородна алувиална низина, която се пада част от по-голямата Бенгалска равнина. Единствените места с по-голяма надморска височина в Бангладеш са хълмовете Читагонг на югоизток и хълмовете Силхет на североизток, между които са заключени плодородни долини. На запад от Читагонгските хълмове се намира широка равнина, прорязана от много реки, вливащи се в Бенгалския залив.

Бангладеш е с население около 134 420 хил. жители. Етническият му състав е 97,6% бангладешци (източни бенгалци), 1,3%, бихарци, малки планински народи - 0.8 %, и други - 0.3 %. Официални езици за страната са бенгалският и английският.

Конфесионалният състав е в следните съотношения: мюсюлмани (сунити) - 85.8%, индуисти - 12.6%, будисти - 0.7%, християни - 0.5%, други - 0.4%.

Бангладеш е аграрна страна с ниско жизнено равнище. В селското стопанство са заети 64% от населението. Отглежда се ориз, пшеница, захарна тръстика, бетел, тютюн, банани, манго, чай, юта (2-ро място в света). Страната се характеризира със слабо развито животновъдство - едър рогат добитък, кози, птици и риболов. При промишлеността се разграничават предприятия за преработка на селскостопанска продукция (главно юта), текстилни, шивашки и кожени изделия. Страната има запаси от природен газ, но започва и експлоатация на нефтено находище. Бангладеш разполага и с нефтопреработвателен и металургичен завод.

Столица на Бангладеш е град Дака, където се намира международното летище Дака. Други по-големи градове са Читагонг, Кхулна.

Туризъм на Бангладеш също не изпъква с високи темпове на развитие. Годишно в страната пристигат 110 хиляди туристи.