Кралство Бутан е планинска страна в Южна Азия, която е разположена в Източните Хималаи на площ от 47 хил.кв.км. Намира се между Народна република Китай и Индия. Бутан е една от най-слабо развитите страни в Източното полукълбо, но това не й пречи да се класира на осмо място сред 20-те най-щастливи страни. Релефът на Бутан е изцяло планински – в територията му влизат Източните Хималаи, които са прорязани от дълбоки долини и реките от басейна на Брахмапутра.

Има няколко версии относно произхода на името. Бутан вероятно произлиза от санскритската дума бху-тхан, което в превод означава "висока земя". Според друга теория бхоц-ант на санскрит означава "краят на Тибет" или "югът на Тибет". Заради спокойствието и девствеността на страната и природата й, днес понякога тя се свързва с Последния Шангри-Ла.
Столица на кралство Бутан е град Тхимпу, а други по-големи градове са Тонгса и Пунакха.

Най-ранното историческо събитие, записано в аналите на Бутан, е преминаването на Падмасамбхава през територията му около 747 г.сл.Хр. За съжаление, заради пожар в старинната столица Пунакха през 1827 г., изгарят всички исторически хроники на днешното кралство.

В кратък хронологичен ред историята на Бутан се развива така. През IX век по тези територии се заселват тибетски племена. През ХVI век се отбелязва възникването на самостоятелно бутанско кралство, върху което се установява британски контрол през XIX век. Бутан става официално колония на Великобритания през 1910 г. Своята независимост днешното кралство Бутан получава на 8 август 1949 г. Едва през 1974 г. кралство Бутан отваря врати за посещения на чужденци.

Доста интересна е историята с „огнедишащият дракон”, която се развива в Бутан през 60-те години на миналия век в столицата Тхимпу. Точно по това време там бива докаран първият автомобил. Местните жители изпадат в ужас и веднага се разбягват, уплашени от "огнедишащия дракон", а по-късно дори му носят вода и добитък, с който да се нахрани.

Населението на Бутан възлиза на около 2 000 хил. жители. Неговият етнически състав е представен от централна група на китайско-тибетското семейство - 84.6 % и преселници от Индия - 15.4 %.

Официален език в страната е бхотия с прилежащата тибетска писменост, но се говорят и други езици като хинди и английски.

Конфесионалният състав е следния: будисти - 73.2 %, индуисти - 19.6 %, местни традиционни вярвания и култове - 3.8 %, и други - 3.4 %.

Консервативното будистко мнозинство в Бутан е доста близко то Тибет, както в религиозно, така и в етническо и лингвистично отношение.

Кралство Бутан е аграрна страна с натурално стопанство и феодални отношения. Основни култури, които се отглеждат по тези земи, са ориз, царевица, ечемик, кардамон и чай. Развито е пасбищно животновъдство - едър рогат добитък, якове, овце, мулета, свине. Бутан разполага с дървопреработвателни фабрики и предприятия за обработване на селскостопанска продукция. При занаятчийството е застъпено производството на тъкани, килими, изделия от юта, дърво и метал.

Интересен факт за Бутан е, че то е страна, която не разполага с ж.п. линии, а въздушният транспорт го свързва само с Индия.

Туризмът в страната е слабо развит.