Ирак е държава в Близкия изток, намираща се на територията на някогашна Месопотамия. Тя граничи със Саудитска Арабия и Кувейт на юг, с Турция на север, със Сирия и Йордания на запад и с Иран на изток. Страната има брегова линия с Персийския залив. Голяма част от територията е заета от Месопотамската низина, на северозапад е разположено платото Джезире, на запад се намират части от Сирийската пустиня, а североизток е отреден за части от Арменските и Иранските планини.

Историята разказва, че местността между реките Тигър и Ефрат от древни времена е била люлка на велики цивилизации – шумерите, асирийците и вавилонците. Върху тези територии упражняват своята власт персите преди да бъдат изместени от арабите през 656 г. Халифатът е преместен в Багдад през 762 г., с което той е превърнат в един от центровете на арабския свят преди монголците да го опустошат през 1258г. Османците оставят своя отпечатък в развитието днешен Ирак като завладяват териториите 1534 г. Седем години след британската окупация през 1914 г. Ирак е провъзгласен за кралство, но под контрола на Англия.

На 14 юли 1958 г. монархията е свалена и Ирак е провъзгласен за република.
Сегашното управление на страната е създадено на 28 юни 2004 г. след инвазията на коалиционните сили, водени от САЩ.

Населението на Ирак е около 23 750 хил. жители. В етническо отношение населението на Ирак се разделя по следния начин: иракски араби - 76.4%, асирийци - 0.8%, кюрди - 19.0%, перси - 0.8%, туркмени - 1.4%, и други - 1.6%. Официалният език в страната е арабски и кюрдски.

Разгледано в религиозно отношение, конфесионалният състав е следния - мюсюлмани - 94.5%, християни - 4.3%, юдаисти - 0.1%, мандеи - 0.3%, и йезиди - 0.8%.

В Ирак преобладава полупустинната и степна растителност, както и галерийни гори по поречието, които заемат около 2% от територията на страната.
Разглеждайки релефа на Ирак, трябва да се отбележи, че голяма част от територията е заета от пустини, но районът между двете основни реки – Тигър и Ефрат, е плодороден.

В икономически аспект Ирак става водещ световен производител на нефт след откриването на огромните запаси през 1927 г. Ирак разполага и с едни от най-големите в света запаси на сяра. Заради военните конфликти и последвалата изолация обаче страната е в тежко икономическо положение.

Положителният ефект в цялата ситуация идва от факта, че Ирак има голям икономически потенциал благодарение на нефта, природният газ, сярата и фосфатите. Страната разполага с предприятия на нефтопреработвателната, циментова, машиностроителна, хранително-вкусова и текстилна промишленост. В областта на селското стопанство е застъпено отглеждането на пшеница, ечемик, ориз, памук, тютюн, финикова палма, цитруси и др. Развъждат се едър рогат добитък, овце, кози, камили и коне.

Независимо от многобройните туристически забележителности страната практически не се посещава от туристи заради политическото напрежение, с което е напоена атмосферата на тази страна.

Ирак се смята за едно от 15-те места на планетата, наричани под общото наименование „Люлка на цивилизацията“. Страната е напоена с история, значимост и интерес и наистина има какво да покаже на посетителите.

Територията на съвременен Ирак е била център на много цивилизации. Тази земя е обитавана от незапомнени времена и буквално е напоена с легенди и митове. Поради богатата си история и уникалните исторически, културни, археологически и религиозни паметници, Ирак се смята за едно от най-интересните места в Азия, но след трагичните събития и размирици от края на 20 век, туризмът замира.

Един от центровете на древната шумерска цивилизация – град Ур, се намира в Ирак. Древните селища в него датират от VI-V в. пр.н.е. Една от основните забележителности на Ур е чудесно запазеният зигурат, който е бил построен в чест на лунния бог Нан.