Иран е суверенна държава в Азия, която преди 1935 г. е позната като Персия. Иран граничи с Пакистан и Афганистан на изток, Туркменистан на североизток, Каспийско море на север, Азърбайджан и Армения на северозапад, Турция и Ирак на запад, и Персийския залив, Ормузкия пролив и Оманския залив на юг.

Името си Иран държавата заимства от древноперсийското aryanam, означаващо "земя на арийците".
Персия преживява няколко неуспешни войни, преживява владичеството на Александър Велики, победи от ислямските араби и монголците през вековете, поради които губи своето величие и част от своите територии. Едва през XVI век успява да си възвърне отново своята сила чрез Сафавидите и след това благодарение на други крале или шахи. През целия XVII век Персия е била под натиска на Русия и Великобритания и започнал процес на модернизация, продължил до XX век.

Болшинството от иранците са от арийски произход. Официален език в Иран е персийският, но повечето говорят един от иранските езици.

Повечето иранци са мюсюлмани, но като цяло конфесионалният състав на иранското население е следният: 79% изповядват шииския ислям, шиизъм, официалната национална религия, около 5% изповядват сунитски ислям, а на християните се падат около 15%. Последните три са официално признати религии и имат запазени места в парламента.

В Иранският релеф преобладаващата част се полага на скалисти планински вериги, които разделят различни водни басейни или плата едно от друго. Гъсто населената северната част е най-планинска – там са планинските вериги като Загрос и Алборз. Източен Иран е обхванат от най-много необитавани пустинни полета. Единствената равнинна част на Иран се намира по брега на Каспийско море и в северната част на Персийския залив.

Икономиката на Иран е комбинация от държавно притежание на петрол, селско земеделие, и малко частни традиционни и обслужващи търговски начинания. Иран е втория най-голям петролен производител, както и страна с вторите най-големи запаси с природен газ в света (след Русия). Иран също така се надява да привлече милиарди долари от чуждестранни инвеститори чрез намаляване на ограниченията и митата по вноса, създавайки свободни търговски зони.

Иран разполага с по-обширната продукция на износни земеделски продукти като фурми, цветя и шам-фъстък, благодарение на които страната бележи най-бързия си икономически ръст през 90-те години. Земеделието в Иран продължава да бъде един от най-големите работодатели на страната.

Туристите, посетили веднъж Иран, остават очаровани от природната красота, древните руини, джамиите и първокласните музеи.