Йемен, официално Република Йемен, е република разположена в югозападната част на Арабския полуостров на брега на Червено море, Арабско море и Аденския залив. Редица острови в Червено море, между които Перим, Ез Зубаир и Ел Ихван, както и остров Сокотра в Арабско море, принадлежат към Йемен.

Йемен граничи със Саудитска Арабия и Оман, като разполага с 2080 км брегова линия. В централните и западните райони релефът на страната е предимно планински, а по крайбрежията са разположени тесни равнини. Останалата част от страната е заета от пясъчната и камениста пустиня Руб ел Хали. Всичко това заема площ 527.9 хил. кв. км. Столицата е Сана, а официалният език е арабски.

На територията на днешен Йемен са съществували едни от най-древните цивилизации в света. През 1500 г. пр. хр. На територията на днешен Йемен са възникнали първите държавни образувания - Хадрамаут, Катабан, Саба. В периода IV-VI в. Йемен претърпява окупация от етиопци, а през 630 г. е включена в състава на Арабското халифство, с което се слага начало на разпространението на исляма по тези земи. През 1538 г. върху голяма част от територията на Йемен е завладяна от Османската империя. Друга важна историческа дата от историята на Йемен е 1839 г., когато Великобритания окупира Аден и превръща южната част в своя колония.

Продължавайки разходката през годините се стига до 1962 г., с която се отбелязва обявяването на Северен Йемен за република, а през 1967 г. Великобритания признава независимостта на Южен Йемен. Разделен на Северен и Южен Йемен, днешен Йемен всъщност е обединен в единна държава на 22 май 1990 г.

Етническият състав на населението на Йемен е следният: йеменски араби - 96.8%, други араби - 1.2%, индо-пакистанци - 0.9%, сомалийци - 0.4%, и други - 0.7%. Конфесионалният състав представлява мюсюлмани - 99.6%, християни - 0.2%, индуисти - 0.2%.

Йемен е една от най-слабо развитите страни в света. Селското стопанство е основният поминък на населението, и в него е са заети над 70% от населението. Страната залага на отглеждането на зърнени култури, плодове и зеленчуци, както и на рибата и морските продукти. Страната разполага с находища на нефт в района на Мареб и Хадрамаут (Масиля). Годишният добив възлиза на 19 млн. т нефт. Йемен разполага и със запаси на природен газ, които възлизат на 450 млрд. куб. м. Открити са и находища на злато, полиметални руди, желязо, мед, гипс, въглища и др. Страната се нарежда сред производителите на нефтопродукти, цимент, сол, хранителни стоки, строителни материали, текстил, обувки, цигари и др.

Йемен е страна, която не разполага с железопътен транспорт. Главни пристанища са Аден, Ходейда. В страната има три международни летища - Сана, Аден и Ел Мукала.

Туризъм в Йемен е слабо развит. Годишно страната се посещава от около 50 хил. туристи.