Хашемитското кралство Йордания, наричано за кратко Йордания, е държава в Близкия изток. Нейните граници се определят от Сирия на север, Ирак на североизток, Саудитска Арабия на изток и юг, и Израел и Западния бряг на запад. Кралството има граници по брега на залива Акаба и на Мъртво море. Думата „хашемитско“ в официалното название на Йордания произлиза от името на династията, управлявала тази страна – династията на Хашемитите. Кралство Йордания притежава площ от 89.4 хил. кв. км., като след арабско-израелската война през 1948-1949 г. към неговата територия са прилежали и 5.9 хил. кв. км част от Палестина.

Голяма част от повърхността на Йордания е платовидна. Западните части на страната са заети от тектонска падина Гхор (Ел Гор), в пределите на която са Мъртво море и река Йордан.

По-важни исторически събития и дати в историята на Йордания започват още от 3000 г. пр. Хр., когато по това време територията е населена от племената на ханааните. Историята минава през 2000 г. пр. Хр., когато се отбелязва нашествие на финикийци и хети, и през 1000 г. пр. Хр., когато е записано присъединяването на днешна Йордания в състава на Израелското и Юдейското царство.

Йордания преминава в състава и на други велики империи, като например в състава на римската империя през II век и в състава на Византия през 395 г. VII в. е белязан в историята на Йордания със завладяване от арабите и разпространение на исляма.

През XVI в. се пише нов етап в развитието на страната, тъй като тя влиза в състава на Османската империя, а през 1918 г. – в състава на британска Палестина. Разбира се най-важната дата е 25 май 1946 г., когато Йордания е обявена за независимо кралство Йордания.

От етническа гледна точка в населението на Йордания преобладават арабите, с изключение на няколко малки общности черкези, арменци и кюрди, възприели арабската култура, или показано в процентно съотношение – йордански араби - 64.8%, палестински араби - 34.4%, черкези - 0.3%, други - 0.5%.

Официален език е арабският, но английският е широко използван в търговията и администрацията.

Растителността по териториите на Йордания е полупустинна, пустинна, като се срещат и редки оазиси с финикови палми. Само 1% от територията на кралството е заета от гори.

Йордания е страна, в която икономиката се развива динамично. Страната не разполага с природни ресурси, единствено има запаси от фосфати (над 1.5 млрд. т), минерални соли от Мъртво море, мед и манган. В Йордания преобладават малки предприятия на хранително-вкусовата, строителната и текстилната промишленост. Едва 13 % от площите на страната се обработват като се отглеждат лозя, маслини, плодове, пшеница, царевица, леща и цитруси. Животновъдството е с ниска продуктивност, като в него е застъпено отглеждането на овце, кози и камили. Кралство Йордания е класифицирано като развиващ се пазар със свободна пазарна икономика в книгата с факти за света на ЦРУ (CIA World Factbook).

Столица на кралството е град Аман, като други по-големи градове са Ез Зарка, Ирбид, Акаба, Ел Карак и Маан.

Модерният и исторически град Аман е съвременен град, търговски, промишлен и административен център, в който мюсюлмани и християни живеят заедно. Градът се намира на 45 минути с кола от мястото, където Исус Христос се е покръстил в река Йордан.

Туризъм в кралство Йордания е сравнително добре развит. Годишно към страната се насочват около 660 хиляди туристи.

Малкото кралство на Йордания заема стратегическо място в Близкия изток. Тази древна и безплодна земя свидетелства за векове на битки и завладявания. Главна туристическа атракция е древният град Петра, основан около 1000 години пр. Хр. Градът се е сгушил живописно в естествено укрепена планинска долина на източния склон на Вади Араба. На 6 декември 1985 Петра е включена Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.