Катар е емирство в Близкия Изток, заемащо едноименния малък полуостров, вдаден дълбоко в Персийския залив. Граничи със Саудитска Арабия на юг, а от другите страни е обграден от Персийския залив.

Територията му представлява суха камениста пустиня с особено големи запаси от природен газ и редки оазиси. Релефът на Катар допринася емирството да бъде оприличено на пустинна равнина с максимална височина до 56 м, като на места се срещат оазиси. На запад, към крайбрежието, има малки хълмове, а най-високата точка е на юг — връх Курейн Абу ал-Баул, висок 103 м. Катар е страна, страдаща от липсата на течащи води и разчитаща изцяло на подземни води. Катар разчита основно на обезсоляващите инсталации, които преработват морската вода в сладка вода за пиене.

Археолози са открили доказателства, че полуостров Катар е бил населен още от каменната ера. Ислямската история на тази стратегическа област е била повлиявана през вековете от британци, османци и португалци, както и за дълго време от арабските номадски племена. През VII в. Катар влиза в състава на Арабското халифство, през XVI в. се превръща в португалско владение. 1871 година е белязана с османското владение над днешното емирство, а през 1916 г. става британски протекторат. Робството е отменено през 1952 г., Паметна в историята на Катар е 1971 г., тъй като тогава се провъзгласява независимостта на емирството. За разлика от повечето емирства в района Катар отказва да стане част от Обединените арабски емирства или Саудитска Арабия.

Катарците са малцинство в собствената си държава, поради факта, че само един от 5 души от населението е роден в страната. Местните жители са потомци на номадските араби-бедуини. Етническият състав е образуван от катарски араби - 39.2%, други араби - 46.3%, африканци - 5.3%, индо-пакистанци - 3.6%, перси - 2.9%, други - 2.7%. Официален език в Катар е арабският. Конфесионалният състав е следния: мюсюлмани - 98.1%, християни - 1.5%, индуисти - 0.4%.

Стопанството на емирство Катар е основано на добива и преработката на нефт и газ. Катар разполага с огромни запаси на нефт, както и разчита в много в икономическо отношение на работещите нефтохимически комплекс, металургичен комбинат (в Ум Саид) и завод за изкуствени торове. Развиват се и отрасли на леката промишленост. Селско стопанство е слабо развито, като са застъпени скотовъдството и оазисното земеделие.

Катар дължи всичко на нефта и газа, тъй като преди 1939 г. тя е бедна страна, разчитаща единствено на риболова и търговията с перли, а днес е влиятелна и богата страна.

По отношение на сферата „туризъм” може да се отбележи факта, че годишно страната се посещава от около 150 хил. туристи. Туризмът в Катар (най-вече в Доха) нараства с неимоверни темпове. Новите хотели искрят примамливо, разположени по протежение на бреговата линия. Туристите отдавна са научили за красивите катарски плажове и разбира се за безмитната търговия.

В Катар богати са не само управляващата фамилия Ал Тани, но и всички хора. В Катар работата на всички жители е гарантирана, а образованието в колеж – безплатно. Няма данък върху доходите и всички обществени услуги са безплатни. Цялото здравеопазване е осигурено от правителството. Звучи като мечта, но за Катар това е действителността.