Кувейт е азиатска страна, разположена в североизточната част на Арабския полуостров, на брега на Персийския залив. На Кувейт принадлежат и 9 острова в залива - Бубиян, Файлака и др.

Кувейт граничи с Ирак и Саудитска Арабия, като разполага и с 380 км брегова линия. По отношение на релеф Кувейт е равнинна пустиня - на север камениста, а на юг – пясъчна. Столица на Кувейт е Ел Кувейт, като други важни и големи градове са Вафра, Ел Джахра, Мина ел Ахмади.

Кувейт също страда от липсата на постоянно течащи реки. Поради тази причина и растителността е оскъдна, като се среща главно в оазисите.

По-важните исторически събития и дати в историята на Кувейт също започват през далечната 3000 г. пр. Хр. Тогава днешен Кувейт е в състава на Вавилон. През 2500 г. пр. Хр. Страната е завоювана от Асирия, а след 500 години влиза в състава на държавата на Селевкидите. Днешен Кувейт става част от Арабското халифство през VII в., като с това се поставя и началото на разпространението на исляма. Да стане част от Османската империя не успява да избегне и през XVI в. това се случва и на Кувейт. Европейското присъствие и управление също е записано в историята на Кувейт, а годината е 1899 г. когато Кувейт става британски протекторат.

Независимостта на Кувейт е провъзгласена на 19 юни 1961 г. Но идва 1990 г., когато Ирак окупира Кувейт. През 1991 г. започва операция "Пустинна буря", целяща освобождение на страната.

В етническо отношение съотношенията са кувейтски араби - 41.9%, други араби - 48.7%, перси - 3.6%, индо-пакистанци - 3.5%, арменци - 0.6%, други - 1.7%. За официален език е определен арабският, но се срещат и други като местен диалект на арабския и английския. Конфесионалният състав на населението на Кувейт е: мюсюлмани - 93.5 %, християни - 5.8%, други - 0.7 %.

Стопанство на Кувейт е основано на нефта, като страната разполага в огромни проучени и добити запаси. Кувейт е една от страните с най-висок жизнен стандарт. За селскостопанска дейност е пригоден само 1 % от площта на страната. Развит е риболовът и преработката на риба и морски продукти.

До началото на миналия век Кувейт е било малко емирство, сгушено в единия ъгъл на Персийския залив, в който единственото препитанието на хората идвало от морето – вадели и преработвали перли, както и разчитали на улова на риба. Днес единственият спомен от този начин на живот е корабчето, превърнало се в герб на Кувейт. Негови макети могат да се видят навсякъде из държавата. За да се превърне това в романтично минало, причината е петролът.

Парите от петрола са толкова много, че в Кувейт бедни хора няма, а 40% от инвестициите в Дубай са кувейтски. Кувейтски милиарди са вложени в държави като Саудитска Арабия, Египет и Йордания. Кувейтски инвестиции има дори в Германия, Франция и САЩ.

Освен, че е известен със своите милиарди, Кувейт е известен и със своите забележителности. Сред тях се нареждат прочутите кули, научният център, в който може да се види огромно разнообразие от обитатели на морето, както и музеят на ислямското изкуство.

Интерес представляват и многобройните джамии, най-голямата от които е построена през 1979 г. Фреските вътре са правени от майстори от Мароко, които са най-добрите в ислямския свят.

Най-голямата забележителност обаче си остава факта, че Кувейт е единствената държава в Залива, в която има парламент с 50 депутати. Този парламент дори си позволява лукса да отхвърля декрети на емира.

Светското начало е силно в Кувейт, въпреки че ислямът продължава да е на голяма почит. Именно това прави държавата уникална. И е една от предпоставките парите от петрола да се харчат разумно, справедливо и за добри неща.