Ливан, официално Република Ливан, е държава в Близкия Изток, разположена на източния бряг на Средиземно море и граничеща на север и изток със Сирия и с Израел на юг. Релефът на Ливан е предимно планински, с най-висока точка в Ливанските планини. На изток е хребетът Антиливан, а между двете планини - долината Бекаа.

Територията на Ливан е заселена от Финикийците още в древността. Историята и на Ливан започва около 3000 г. пр. Хр. Когато са възникнали финикийските градове-държави Библ, Тир, Сидон и Берит, които преминават през управлението на Асирия, влизат в състава на Вавилон, преживяват управлението на Персия, както и завоюването от Александър Македонски. През 64 г. пр. Хр. пък стават част от римската провинция Сирия. Византия налага своята власт над днешен Ливан през 395 г.

Налагането на исляма по тези земи идва с арабското нашествие през VII в. 1516 г. в историята на Ливан е белязана от включването му в състава на Османската империя. През 1918 г. англо-френски войски се настаняват в Ливан, а през 1920 г. Франция създава мандатна държава "Велики Ливан"; Съдбоносната дата за тази страна е 22 ноември 1943 г. – тогава е провъзгласена нейната независимост.

Растителност в Ливан е предимно горска, като се срещат ливански кедър, дъб, клен, бор и др.
Населението на Ливан е етническа палитра от ливански араби - 79.7%, други араби - 12.9%, арменци - 5.7%, кюрди - 1.2%, други - 0.5%. За официален език е признат арабския, но се срещат и други езици - сирийски арабски диалект и френски. Ливан се явява остров на християнството в мюсюлманския свят и това ясно личи в неговия конфесионален състав - християни (10 църковни организации) - 53.2%, мюсюлмани - 46.6%, и юдаисти - 0.2%.

В икономическо отношение, поради липса на природни ресурси, в стопанството на Ливан промишлеността и селското стопанство са слабо развити. Основни отрасли на промишлеността са нефтопреработването, текстилната, хранително-вкусовата, строителната и химическа промишлености. Обработват се 38% от територията на страната, като основните отглеждани култури са цитруси, ябълки, маслини, грозде, тютюн, зеленчуци, пшеница, банани и др. Животновъдството е по-слабо развито. Ливан е страна, в която силно развити са търговията, услугите, банково-финансовата сфера и туризма.

Ливанската култура е мозайка от среща на най-различни чужди култури, които са определили нейният облик като кръстопът на западните и източните държави.