Сирийската арабска република е държава в Близкия Изток. Границите на Сирия са определени от Ливан, Израел, Йордания, Ирак, Турция и Средиземно море. Спорни са обаче тези с Израел и Турция заради окупираните райони Голански възвишения и областта около гр. Искендерун.

Границите на днешна Сирия се очертават след края на Първата световна война, когато Османската империя се разпада. Но все пак историята и на тази азиатска държава започва през далечната 2000 г. пр. Хр., когато тези места са били населявани от аморейските племена.

Друга важна година е 1500 г. пр. Хр. когато днешна Сирия е паднала под властта на Египет, а през 800 г. пр. Хр. е завладяна от асирийците. 333 г. пр. Хр. е записана в историята на Сирия като годината, в която тя влиза в състава на Македонската империя на Александър Македонски, а 64 г. пр. Хр. – като годината, в която страната е станала провинция на Рим. Византийско присъствие и управление също е преживяла Сирия, а 640 г. е значима заради арабско нахлуване и ислямизация на населението. Преминала през кръстоносците през 1096 г., преживяла властта на египетските мамелюци, преминала в състава на Османската империя, окупирана от британски войски, изтърпяла мандата на Франция да управлява, Сирия успява да дочака 1943 г., когато получава своята независимост.

Малко над 90% от сирийците са етнически араби, а останалите 10% са разпределени между кюрди, арменци, асирийци, арамеи и др.

Мюсюлманите-сунити представляват 74% от конфесионалния състав на населението на Сирия, около 16% са друзи, алауити, шиити и от други ислямски вероизповедания, а останалите са предимно християни.

Арабският език е избран за официален език. В миналото френският език е широко използван сред интелигенцията, но днес английският го изпреварва по популярност.

Стопанството на Сирия заема водеща роля в държавния сектор. Едва през 2001 г. са позволени частните банкови операции, 2 години по-късно се появяват и 3 частни банкови институции. Икономиката на страната е силно зависима от износа на фосфати, нефт и нефтопродукти. В промишлеността е застъпено нефтопреработването, хранително-вкусовата, текстилната и химическата промишлености. Основните промишлени продукти са фосфати, нефт, текстил, храни и др. Селското стопанство също е добре развито, като в него са ангажирани около 50% от населението. Основните селскостопански продукти са пшеница, ечемик, памук, бобови култури, грах, маслини, захарна тръстика, грозде, ябълки, цитруси и други. Животновъдство в Сирия е с екстензивен характер – отглеждат се едър рогат добитък, камили, овце и кози.

Сирия е страна, която годишно се посещава от 680 хил. туристи.

Столицата на Сирия – Дамаск, според местните е най-старата столица в света. Особен интерес представляват древните красоти в Стария град с покрития пазар Сук Хамедие и великата джамия на династията Омаяди, която е свещена спирка и за християнския поклонник заради твърдението, че тук се пази отсечената глава на Йоан Кръстител.

Един любопитен факт за Сирия като край на краткия разказ за тази страна – след събота следва не „почивният ден неделя”, а „работната неделя”, с която за сирийците започва новата седмица.

Посолство на Република България, Дамаск, Сирия
Syria, Damascus, Arnus Str. Bld. No 2213, Р.О.Вox. 2732
Tеl: (00963 11) 445-40-39
Tеl: (00963 11) 331-84-85
Fax: (00963 11) 441-98-54
E-mail: bul_emb@abv.bg