Австрия е планинска страна. Над 2/3 от площта и заемат ветрилообразните разклонения на Източните Алпи. Най-високите планински хребети, покрити с вечни снегове и ледници, са в западната и централна част на страната. Проходът Бренер е главна пътна артерия между Австрия и Италия и е сред множество други проходи, които пресичат планината.

В Източен Тирол, близо до град Линц, се намира най-големият национален парк в Европа – “Хое Тауерн”. В него, над ледника Пастерце, дълъг 10 км, величествено се издига най-високият връх в Австрия Гросглокнер (3797 м).

Климатът в Австрия е умерено континентален и планински. Тук минава река Дунав и много от нейните притоци. Сред най-големите ледникови езера са Боденското и Нойзидлер. Австрия е развита промишлено-аграрна страна. Водещи отрасли са енергетика, металургия, машиностроене, дърводобив, химическа, хранително-вкусова промишленост.

На много планински реки в Австрия са изградени ВЕЦ, които осигуряват 70% от електродобива в страната. Земеделието е високопродуктивно, 90% от хранителните продукти, необходими за населението са собствено производство.

Световно известна с красивите планини и великолепните исторически и културни забележителности. Във високопланинския район Тирол има повече от 300 върхове с височина над 3000 м. В най-големият град на Тирол – Инсбрук са проведени две зимни олимпиади – през 1964 г. и през 1976 г.

Едно от големите традиционни събития в културния живот на Виена, музикалната столица на Европа, са зимните балове. Те продължават седем седмици след Новогодишната нощ.

Посолство на Република България във Виена, Австрия

Österreich, 1040 Wien Schwindgasse 8

Tel.: (0043-1) 505-31-13; 505-06-37; 505-25-57; 505-64-44

Tel/Fax: (00431) 505-14-23

E-mail: amboffice@embassybulgaria.at