Литва има малък излаз на Балтийско море. Централната и част е заета от моренна низина, а на запад и югоизток има ниски хълмисти възвишения. Климатът е умерен-преходен.

Литва е богата на води. Най-голяма е река Немунас. Дълга е 937 км. В долното си течение е плавателна. На Балтийското крайбрежие се намират едни от най-големите естествени находища на янтар (кехлибар, вкаменена смола на праисторически иглолистни дървета), който се използва в бижутерията. Около 30% от площта на Литва е заета от вековни смесени гори. Част от тях се охраняват в 5 национални парка и 4 резервата.

Литва е индустриално-аграрна страна. Основни отрасли са машиностроене (кораби), метало- и дървообработване, химическа, текстилна и хранително-вкусова промишленост (рибно-консервна).Със селско стопанство се занимава 35% от населението.

Великото Литовско княжество е образувано 1240 г. През годините тук са властвали поляци и руснаци. През 1991 г. е обявена за независима република, а от 2004 г. е член на Европейския съюз.
Вилнюс, столица на Литва от 1240 г., е възникнал през 1128 г. Старинната част на града е обект от Списъка на ЮНЕСКО.