Западна Сахара е страна в Северозападна Африка, чиято територитория се заключва между международно признатите граници на Мароко на север, Алжир на североизток, Мавритания на изток и юг и Атлантическия океан на запад.

Западна Сахара е разположена в северната част на Африка. Страната се намира в пустинята Сахара, която е един от най-суровите за живеене райони, но територията е богата на фосфати.

Западна Сахара фигурира в Списъка на неавтономните територии на ООН, което определя статута й на деколонизирана страна. Съществуват спорове тази територия неразделна част ли е от Кралство Мароко или е управлявана от правителство на Сахарската арабска демократична република (САДР).

„Сахарци” са местният народ на Западна Сахара, а за най-ранните заселници на днешните земи на Западна Сахара се смятат земеделският народ бафори. По-късно тези земи са населявани от народи, говорещи берберски език, които по-късно го смесили и приближили до арабския език.

Ислямът нахлува по земите на днешна Западна Сахара през VIII век и изиграва важна роля в развитието на отношенията между народите в Сахара, а по-късно и между държавите в този регион — Мароко, Западна Сахара, Мавритания, Алжир и съседните им страни. С разцъфтяването на търговията се увеличава и притока на преминаващи цели кервани от Маракеш до Томбукту в Мали. Земите на Западна Сахара през Средновековието са били управлявани от народи от Сахарския регион, които отстъпват властта си на бедуините от племето бени хасан араб през 14-15 век. Берберските племена възприемат хасано-арабската и смесената арабо-берберската култура.

Западна Сахара се нарежда сред най-рядко населените територии в света, тъй като по-голяма част от земите й са заети главно от пустинни равнини. Най-големият град е Ел Аюн и в него живее преобладаващата част от населението на територията.

Сахравите са главното и коренно население на Западна Сахара, но сред етническият състав на страната се различават и много номадски бедуини и моури.Главните говорими езици са арабския, местни езици и испански, тьй като от от 80-те години на 19 в. Западна Сахара е испанско владение.

Културата в Западна Сахара е наистина разнообразна, тъй като всяко племе си има собствени обичаи и традиции, но като цяло в страната властват мароканските традиции и затова част от населението изповядва исляма.

Западна Сахара е страна, богата едиствено на фосфати и рибната фауна, и не разполага с почти никакви ресурси. Мароко контролира изцяло местния бизнес, а храната в страна е изцяло внос. Основа на икономиката на Западна Сахара е номадското скотовъдство, а уловът на риба е 2 -3 хил. т. Открити са находища от уран, желязо и медна руда. При промишлеността се залага на добива на фосфати и електроенергия.

Съществуват хипотези, че крайбрежието на Западна Сахара е пропито с големи залежи на природен газ и нефт. Това се смята за основната причина Мароко да не иска да „освободи“ страната.

През последните години се наблюдават големи инвестиции към страната от мароканска страна за развитие на културата, като голяма част от тях отиват в Ел Аюн за модернизация и инфраструктурни проекти.

Туризмът в Западна Сахара е слабо развит отрасъл, като годишно страната се посещава от 450 хил. туристи.