Федерална република Нигерия е държава в тропическата зона на Западна Африка, разположена на брега на Гвинейския залив и заемаща площ от 923.8 хил.кв.км, с което се нарежда сред големите африкански страни. Нигерия граничи с Бенин на запад, Чад и Камерун на изток, Нигер на север и Гвинейския залив на юг. Тясната ивица от крайбрежието е заета от хълмиста равнина. На северозапад е равнината Сокото, а на североизток - равнината Борну. На югоизток е разположен планинският масив Димланд.

Първите сведения за човешко присъствие по земите на днешна Нигерия датират отпреди 10000 години. Намерени са доказателства, че около 4000 г.пр.Хр. по тези земи са живели пастири и земеделци, както и, че там се е развивала грънчарска дейност. До XVI век сл. Хр. са се образували десетки царства, най-голямото от които е царство Нри, основано през XIX век, което успява да окаже огромно културно и политическо влияние върху югоизточна Нигерия.

С времето се появяват и по-мощни държави, като Йоруба, Ифе, Ойо и Бенинската империя, царство Калабар, многобройни градове-държави, увеличава се влиянието и на царство Сонгхай и Борнуанското царство. През 1885 г. в историята на Нигерия е записано, че англичаните слагат ръка върху Западна Африка, и страната става протекторат на Британската империя на 1 януари 1901 г. През 1914 г. е образувана т.нар. Колония и протекторат Нигерия. Пълната си независимост страната получава през октомври 1960 г., устроена като парламентарна федеративна република. Държавен глава е монарх, но законодателната власт е дадена на двукамарния парламент. През октомври 1963 г. Нигерия е провъзгласена официално за федерална република.

Населението на Нигерия наброява 152 млн. души и това я прави най-многолюдната африканска държава, както и осма по население в света. Етническият й състав е смесица от три основни етнически групи – хауса, игбо и йоруба, а заедно с тях още стотици други етноси и племена с малка численост. По тези земи двете основни религии, които се изповядват, са християнството и ислямът, като мюсюлманите са по-многобройни в северната част на страната.

Нигерия е една от най-големите икономики на Африка и е сред най-бързо развиващите се страни в света. Тя е аграрна страна с голям промишлен потенциал. Нигерия е богата е на природни ресурси и е сред 10-те най-големи износители на нефт в света, а днес Нигерия притежава и най-големите залежи на природен газ в Африка.

Други промишлени отрасли, които са развити в Нигерия, са: текстилна, металургична, газова, нефтопреработваща, сглобяване на автомобили, трактори, велосипеди, химическа, циментова и др. Селското стопанство е основния извор на прехрана. Основните селскостопански култури са просо, сорго, царевица, маниока, бобови, захарна тръстика, ориз и др. Животновъдствотов Нигерия има екстензивен характер. Отглежда се едър рогат добитък, овце, кози. Страната е и производител на дървесина.
Нигерия е страна с уникална, богата и разнообразна култура, представляваща амалгама от традициите на стотиците народности, и в същото време различаващи се в нея белези на английското влияние.

Нигерийската филмова индустрия, наричана понякога "Ноливуд", е най-мощната киноиндустрия в света след индийската. Нигерийската литература също е значима в световен мащаб.