Чад е държава в Централна Африка, чиято площ възлиза на 1284 хил.кв.км. Границите й се очертават от Либия на север, на изток от Судан, на юг от Централноафриканската република, а на запад от Камерун, Нигерия и Нигер. Заради голямата отдалеченост от каквито и да било големи водни басейни Чад често е наричана "мъртвото сърце на Африка".

Северната част от територията на Чад е заета от пустинята Сахара, а южната – от Сахел. Страната е наречена на едноименното езеро, разположено в западната й част. То е най-големият водоизточник на населението.

Историята на днешен Чад разказва, че един от първите народи, основали държава по тези земи вероятно са били сао, за чиято история и култура се знае малко. Този народ са били асимилирани от Канемската империя, една от най-дълго просъществувалите африкански държави. Канемите са онези, които след време разпространяват и исляма в тези части на Сахара.

Европейското присъствие по тези земи се появява през 1900 г., когато Франция създава протектората Чад, който се превръща в пълноправна колония през 1920 г., част от Френска екваториална Африка. Не заинтересоваността на Франция от тази своя колония подтиска много състоянието й. Френското управление се интересувало само от южните райони, докато северните и източните тънели в забрава. Чад получава своята независимост на 11 август 1960 г.

Населението на страната се състои от почти двеста различни етноса, които често говорят собствени езици и диалекти. В етническият състав на населението на Чад влизат следните етнически групи – 39,1% за шари-нилската група, тубу и канури – 10,2 %, араби – 26,1%, чадска група – 11,1% и други малки етнически групи.

В Чад по-голяма част от населението са мюсюлмани – 61,4%, християни са 24%, а за местни традиционни вярвани и култове се падат 14,2%. Жителите на Чад имат два официални езика – френски и арабски, но и се използват и други местни езици. Заради изключителното разнообразие от етноси страната има богато културно наследство. Правителството полага големи усилия за запазването на това наследство и популяризирането му зад граница.

В стопанско отношение Чад е слабо развита аграрна страна, чиято икономика е разбита в резултат на гражданските войни. Основа е селското стопанство с водещи отрасли памукопроизводство и животновъдство.

Памукът обезпечава 50 % от износните постъпления. Отглеждат се още царевица, ориз, фъстъци, сорго, пшеница, захарна тръстика. Животновъдстсвото е номадско - отглежда се едър рогат добитък, овце, кози, камили, магарета и коне, а в езерото Чад е развит риболова. Чад разполага със залежи от боксит, уран, олово, волфрам. Открити се находища на нефт, като поради тази причина се предвижда строителството на нефтопровод до Гвинейския залив през Камерун.

В Чад има богато разнообразие от музикални инструменти, като по-големите етнически групи си имат собствени традиционни инструменти. Населението трудно възприема по-съвременната музика. Пиратството остава проблем за развитието на музикалната индустрия.

С най-болезнената история в Африка, Чад е нация основана на базата на конфликта. Туризмът в страната не е особено развит и за това имат небеизвестни фактори – политическа обстановка, климатинчи условия и т.н.

Градовете на Чад са интересни и сравнително безопасни за предпазливите туристи - нощният живот процъфтява с многото барове и заведения. Чад не е известен с веселата си атмосфера, тъй като празниците в Чад се ограничават до мюсюлманските празненства, най-известните от които са Табаски и Ид ал Кабир, както и малки, специфични за племената церемонии. Денят на независимостта на страната се празнува на 11 август.

Най-подходящото време за пътуване е през сухият сезон и по-точно между декември и февруари.

Може да няма културно и историческо наследство, с което да привлича туристи, но все пак Чад привлича с един микс от природни забележителности, включително пустинята Сахара на север и дивата природа на саваните на юг, както и голямо езеро.

Тези които все пак останат за по-дълго в Чад, могат да посетят Националният парк Закоума - най-големия в страната. За съжаление, най-голямата атракция на Чад остава недостъпна: планината Тибести, чиято сурова красота я превръща в потенциална атракция, все още се населява от бунтовнически групи.