Централноафриканската република (ЦАР) е държава в Централна Африка. Границите й се определят от Чад на север, от Судан на изток, от Република Конго и Демократична република Конго на юг и от Камерун на запад. Две трети от територията на страната се намира в басейна на река Убанги, а останалата една трета - в басейна на река Шари. Централноафриканската република е държава без излаз на море.

Голяма част от страната е заета от саванна растителност и е разположена на равнинна или хълмиста повърхност, която представлява плато. В североизточната част на централноафриканската република са разположени фертитските хълмове, а в югозападните части се намират разпокъсани хълмове. На север се намира масива Яде, който представлява гранитно плато. Централноафриканската република е една от най-бедните държави в света, и е сред десетте най-бедни в Африка.

Смята се, че територията на днешна ЦАР е била заселена още 1000 г. пр. Хр. Към VII в.сл.Хр. земите на днешна ЦАР попадат под влиянието на Канемската империя, царствата Уадаи и Багирми, а през XIX век стават част от държавата Рабах. Ислямът нахлува като религия по тези сравнително късно в сравнение с други африкански страни, а влиянието му далеч не е било толкова голямо както в по-северните територии.

1900 г. в историята на Централноафриканската република (ЦАР) ще се запомни със завладяването на Рабах от френските войски. Французите окупират днешна ЦАР заедно с Борнуанското царство и Конго, и включват колонията във Френска екваториална Африка под името Убанги-Шари през 1910 г. През август 1940 г. много жители на колонията изявяват желание да се сражават за свободна Франция срещу силите на Оста. В резултат на тези стремежи и битки, през 1958 г., територията получава полуавтономен статут, а през 1960 г. ЦАР се радва на независимост. Страната получава независимост от Франция на 13 август 1960 г.

На територията на Централноафриканската република живеят над 30 народа. Етническият състав в процентно отношение има следните съотношения - група адамауа (7 народа) - 81.4 %, гара - 7.0 %, мака - 6.7 %, пигмеи - 0. 5%, други - 4.4 %. Конфесионален състав - християни - 73.2 %, мюсюлмани (сунити) - 8.3 %, местни традиционни вярвания и култове - 17.9 %. Официалните езици, които са признати в ЦАР, са френският и банда.

Централноафриканската република (ЦАР) е страна, която е много слабо развита в икономическо отношение. Икономиката на републиката е ориентирана главно към отглеждането и износа на прокултури като маниока, памук, фъстъци, царевица, сорго, просо, сусам и на банани. В селското стопанство са заети 66 % от активното население. При животновъдството е застъпено отглеждането на едър рогат добитък, овце и кози. В страната се добиват се диаманти и злато.