Люксембург е малка вътрешноконтинентална страна. Основан е от арденският граф Зигфрид през 963 г. От 1839 г. е независима страна.

В Люксембург се наблюдават две природни области. На север са Люксембургските Ардени с множество гористи възвишения и плата, по които са накацали старинни замъци. Южната по-голяма част от страната, е хълмиста плодородна равнина с ливади, лозя и паркове. Живописната долина на р.Мозел е един от най-прочутите винопроизводителни райони в Европа.

Югозападният индустриален район развива металургия, химическа и хранително-вкусова промишленост.

Столицата – град Люксембург е банков и финансов център на Европа. Тук се намира Европейската инвестиционна банка и повече от 200 банки.

Люксембург има един от най-високите стандарти на живот в Европа.