С площ от 2 505 810 кв.км. република Судан е най-голямата държава в Африка, както и 10-та по големина страна в целия свят. Судан се намира в североизточната част на континента.

Граничи с Египет на север, с Червено море на североизток, с Еритрея и Етиопия на изток, с Кения и Уганда на югоизток, с Демократична република Конго и Централноафриканската република на югозапад, с Чад на запад и с Либия на северозапад.

Името на страната идва от арабското Билад-ал-Судан, което буквално означава Земя на черните. Судан има 853 км брегова линия на Червено море. По-голямата част от страната е заета от равнини, чиито земи са насечени от няколко планински вериги - Мара на запад, Иматонг и хълмистата област край Червено море на изток.

Големите реки Сини Нил и Бели Нил се сливат при столицата Хартум и образуват река Нил, която тече на север през Египет към Средиземно море. В северната част на Судан се намира сухата Нубийска пустиня, а на юг има мочурища и екваториални гори.

Историята на Судан започва да се пише през 3500 г. пр. Хр., когато територията на днешен Судан е съществувала под името Куш. През 1000 г. пр. Хр. пък територията се нарича Нубия и е населявана от семитско-хамитски племена.

Арабите нахлуват в Судан, завземат земите му и налагат религията си през 642 г. През ХIV в. се образува се Дарфурско султанство. До XVII в. тези земи не са били под западно влияние, но пък през 1822 г. днешен Судан попада под египетска власт.

Чак през 1898 г. англо-египетската армия нанася поражение на суданците при Омдурман. След това историческо събитие Англия и Египет започват съвместно управление над тези земи и това продължава до началото на 1956 г. Буквално до началото, защото на 1 януари 1956 г. е провъзгласена независимостта на Судан. Страната получава своя конситуция през 1998 г. след проведен референдум за нейното одобряване.

Населението на Судан е 40 187 486 души. Етническата палитра на жителите на Судан е съставена от 52% негри, араби – 39%, 6% бербери, а останалите 3% са чужденци. Ислямът е в основата на законодателството и на държавната религия, на юг обаче неговата позиция не е толкова силна. Конфесионалният състав в Судан е следния: мюсюлмани - 70%, местни африкански религии - 25% и християни - 5%.

Погледнато от икономическа гледна точка, Судан е слабо развита земеделска държава. Държавата се нарежда сред най-бедните в света. Държават се издържа най-вече от селското стопанство, в което е заето и около 80% от населението. В износа на страната влизат културите памук, сусам и фъстъци.

За вътрешния пазар на Судан се отгелждат просо, сорго, овошни дървета и финикови палми. Животновъдството и тук е по-скоро номадско – оглеждат се овце, кози, едър рогат добитък и камили.

В Судан промишлеността е слабо развита. В странат функционират нефтопреработващ и циментов заводи, хранително-вкусови, кожено-обувни и дървопреработващи предприятия. Добива се злато, хром, желязна руда и нефт. Две трети от електрическата енергия се произвежда от водни електроцентрали. В Судан много важен е добивът на дърва и изработването на арабски гуми, в което Судан е най-големият световен производител.

Судан е държава, която държи много на своите природни богатства и затова се стреми да ги защитава пълноценно. Судан е една от първите страни в Африка, която съдава защитени области и резервати в началото на 30-те години на миналия век. Към 2001 г. 21 вида бозайници, 9 вида птици и 2 вида растения, срещащи се в Судан, са застрашени от изчезване.

Въпреки наличието на национални паркове и резервати, забележителности и интересни места, страната практически не се посещават от чуждестранни туристи.

Интерес може би представлява най-вече столицата на Судан, град Хартум. Този град е енергично място, където се случват много неща. Привлича туристите с това, че предлага запознанство с един нов свят – смесица на екзотиката, непознатото и приятната атмосфера. Хартум е космополитен град с исторически атракции, музеи и много интересни неща за правене и наблюдаване.

Всеки, който е престоял повече от 30 минути в Судан, има шанса да се почувства като цар. И така ще го накара да се почувства всеки един приятелски настроен суданец, който е поканил чужденеца на вечеря. В дома на суданеца човек ще бъдете третирани както царска особа, нахранени с шест различни ястия, сладкиши, ориз и хлябове.

Най-големият музей в Хартум, и съответно в цял Судан, е Националният музей на Судан. Той е открит през 1971 г. и в него са експонирани колекци, описващи различни епохи от суданската история. Хартум е дом и на малка ботаническа градина, която се намира в областта Могран в града.