Сомалия, официално Федерална Република Сомалия, известна доскоро като Сомалийска демократична република, е морска държава, разположена в Източна Африка. Територията на страната възлиза на 637,7 кв.км.

Сомалия заема по-голямата част от Сомалийския полуостров, познат като „Африканския рог“. Земите на Сомалия са заключени междру границите с Джибути на северозапад, Етиопия на запад и Кения на югозапад.

На север има брегова линия с Аденския залив, на изток и юг - с Индийския океан. Дължината на бреговата линия на Сомалия е 3 230 км, с което си печели мястото на най-голямата в Африка. На югоизток е приморска равнина с брегови дюни, а останалата част – плато, завършващо със стръмни брегове към Аденския залив.

Първите форми на човешки живот по територията на Сомалия са открити през 2500 г.пр.Хр. Различават се разнообразни етнически групи, сред които най-многобройни са кушитски, оромски и сомалийски групи. Между III VII в.пр.Хр. северозападната част на днешна Сомалия е била в състава на царство Аксум. Ислямът, проникнал в тази част на Африка под влиянието на Персия, се утвърждава като водеща религия между 700 г. и 1200 г.

В периода между 1200 г.-1500 г. възникват множество градове-държави и малки царства. Скок в историята на Сомалия отвежда до VIII в. когато на територията на днешна Сомалия започва преселване на араби-мюсюлмани, за да се стигне до ХII в., записан в аналите като времето, в което се поставят основите на няколко султанства.

Колониалната епоха не подминава Сомалия. Тя започва с пристигането на колонизатори от три страни - Франция, Великобритания и Италия.

Французите окупират най-северните райони и създават владението Френска Сомалия, получило своята независимост през 1977 г. Великобритания завзема териториите на югоизток от Джибути, формирайки Британска Сомалия, а Италия окупира най-южните части, създавайки Италианска Сомалия през 1892 г. Едва 6 години след окупацията започва антиколониалната съпротива, оглавявана от сомалийския поет, учител и политик Мохамед Абдула Хасан. Съпротивата приключва с поражение за сомалийските бунтовници и много жертви от страна на местното население.

В периода 1940 г.-1941 г. се водят военни действия между англичани и италианци. Британска и италианска Сомалия се обединяват в нова независима държава, носеща името Сомалийска република. В 1992 г. е поставено начало на гражданска война в страната.

Понастоящем държавата съществува само де юре – държавата няма единно правителство, обща валута, дори атрибути на функционираща независима държава. Тези, които управляват Сомалия всъщност, са местните племенни военачалници и други регионални кланови вождове.

Населението на Сомалия е около 10,7 млн. Близо 85% от тях са от сомалийската етническа група, което прави страната една от най-хомогенните в Африка в демографско отношение. Конфесионалният състав на населението на Етиопия е следния: мюсюлмани - 99.8 %, и християни - 0.2 %.

Икономиката на Сомалия е смятана за най-слаборазвитата в света. Промишлеността на Сомалия не бележи почти никакво развитие, както и секторът на услугите. Селското стопанство играе най-важна роля, но и то не е без проблеми. Отглеждат се и се изнасят в чужбина живи животни като овце, кози и едър рогат добитък, както и кожите на тези животни.

Култивиране на земята е възможно само в долините на големите реки на юг, където се отглеждат предимно банани, захарна тръстика, памук и житни растения. Единствените проявления на промишлеността са малките предприятия, които се занимават с обработка на кожи. Съществуващите природни ресурси, сред които медна, желязна и калаена руда, не се използват заради липсата на капитал и специалисти.

Туризъм на Сомалия като цяло е бързо развиваща се структура. Плажовете по южния бряг и националните паркове са атрактивни и неоткрити до сега туристически цели, но все още е много рисковано да се посещават.

Сомалия произвежда голямо количество литературни творби чрез ислямската поезия. С възприемане на Латинската азбука през 1973 г. много сомалийски автори издават творби на латински, които добиват широка популярност.