Република Конго е държава в Западна Централна Африка. Страната е наричана също Френско Конго. Не трябва да се бърка със съседната държава Демократична република Конго, бивш Заир. Площта на тази африканска държава е 342.0 хил. кв. км., които са трасирани от границите с Габон, Заир, Ангола, ЦАР и Атлантическия океан. Близо до океана се издигат Кристалните планини, а на североизток територията е заета от алувиалната равнина на р. Конго.

Сред най-важните моменти в историята на Конго трябва да се отбележи например включването на територията на страната в състава на феодална държава Конго през XIV век.

От XV-XVI век на територията на днешно Конго пък съществуват държавните образувания Теке и Лоанго, които през 1886 г. са завладени от френски колонизатори и респективно превърнати във френски колонии. Образуваният на тяхно място протекторат съществува под името Френско Конго до 1910 г., когато е преименуван на Средно Конго и става част от Френска Екваториална Африка. През 1958 г. структурата е обявена за Автономна република Конго. Датата 15 юли 1960 г. е много важна в историята на Конго, тъй като това е деня, когато е провъзгласена независима Република Конго.

Етническият състав на Конго е доста пъстър – различават се над 20 народа. Най-голяма е групата бенуе-конго, в която влизат 10 народа - 96.0 %, следвана от пигмеите с 1.9 %, и други - 2.1%. Официалният език, на който се говори в Конго, е френският, но се различават и други местни езици като киконго и лингала.

Конго е поредната африканска република, в която по-голямата част от населението – 72,9%, изповядват християнската религия. Мюсюлманите представляват 1,1% от конфесионалния състав на населението, изпреварени от местни традиционни вярвания и секти, притежаващи 12,5%.

В икономиката на Конго са развити най-вече добивните отрасли, като за основа на икономиката на Конго се смята нефтодобивът. Друг основен природен ресурс, които допринасят за приходите на страната, е дървесината. Няма да е преувеличено ако се каже, че селското стопанство е слабо продуктивно и не задоволява потребностите на страната.

Обработваемите площи са 2 % от територията на страната. Износните култури, които се отглеждат в Конго, маслена палма, фъстъци, кафе, какао, тютюн и каучук. Животновъдството е слабо развито.

Република Конго е страна, надарена с богат пейзаж с водопади, блата, девствени гори, както и голямо разнообразие на дивата природа. Макар и туризмът в Конго да не е добре развита структура, страната все пак има какво да покаже на своите посетители. Сред местата, които могат да бъдат посетени, се нареждат природните и исторически забележителности, базилики, местни пазари, както и красиви растителни паркове.