Руанда е държава в Централна и Източна Африка, земите на която са заключени между границите с Уганда на север, с Бурунди на юг, с Демократична република Конго на запад и с Танзания на изток. Нейната площ е сравнима с тази на Хаити. Руанда е разположена няколко градуса на юг от Екватора и е без излаз на море. Главния вододел между отточните области на Конго и Нил минава от север на юг през Руанда.

Феодално кралство Руанда е образувано през XV век. Колонизацията не подминава и тази африканска страна. През 1898 г. Кралят на Руанда признава властта на германския президент и страната включва териториите си в състава на Германска Източна Африка. На кралството се дава името Руанда – Урунди.

Следващото европейско управление над Руанда е това на Белгия. Руанда е окупирана от белгийските войски през 1916 г., а през 1920 г. европейският колконизатор се сдобива в мандат за управление на Руанда – Урунди. На 1 юли 1962 г. е провъзгласена независимостта на републиката. През 1978 г. е приета първата конституция на републиката и са проведени президентски избори.

Руанда е почти изцяло селска страна, в която близо 90% от населението се занимава със земеделие. Руанда е бедна на природни ресурси, по-голямо наличие има на злато, калаена руда, волфрамит и метан. Страната има хидроенергиен потенциал и плодородни почви. Развиващ се отрасъл е туризмът.

Земеделието е с ниска производителност и причина за това е липсата на концентрирани места с плодородна почва и добро водонапояване. Селското стопанство на Руанда се развива в отглеждането на основни продоволствени култури - маниока, сорго, царевица, картофи и др. Експортни култури на Руанда са кафе и чай.

Животновъдството е пасбищно, почти нископродуктивно. Отглеждат се едър рогат добитък, кози, овце и свине. Руанда има предприятия за преработка на селскостопанска продукция, захар, цимент, обувки и др. Икономиката на Руанда се възражда в положителна насока и с насоченост към развитие на високи технологии.

Руанда е страна, която се слави със своитe природни резервати и великолепна езеро-речна система. Някои от по-известите забележителности на Руанда са езерото Киву, националния парк Кигера и резервата Вирунга. Местното население смята езерото Киву за най-красивото езеро в Африка.

Националния парк Кигера предлага приятна разходка из животинския свят, тъй като е богат на много животински видове. Резервата Вирунга или Парка на вулканите се намира на границата със Заир, където се води партизанска война. Водопадът Ле чутес де Нбада и вулканът Нийрагонго са сред другите туристическите забележителности на Руанда, които я правят привлекателна за хората по света.