Бурунди е най-малката държава в Централна Африка. Страната граничи с Руанда на север, с Демократична република Конго на запад и с Танзания на югоизток. Страната е далеч от големи водоизточници, няма излаз на море, но югозападната част на Бурунди граничи с езерото Танганика. Намираща се в Централна Африка, Бурунди лежи на плато.

За първи заселници по земите на днешен Бурунди се смятат племената туа, тутси и хуту. Туа се появяват първи, а около след 5000 години след тях се заселва другата етническа група – хуту. Хуту се превръща в най-голямата етническа група по земите на Бурунди и Руанда.

Много малки кралства са основани от това племе до XV век, точно преди идването на друг етнос – тутси. С заселването на това племе се поставя началото на Кралство Бурунди. Това племе властва на кралството до XIX век. През 899 г. Бурунди е колонизирана от Германия и включена в състава на Германска Източна Африка. През 1916 г., докато бушува Първата световна война, страната е завзета от белгийски войски и през 1923 г., с решение на Обществото на народите,

Бурунди и Руанда стават белгийски подмандатни територии под името Руанда-Урунди. След края на Втората световна война се потвърждава статута на Руанда-Урунди като подопечна територия на Белгия. На 27 юни 1962 г. ООН отменя белгийската опека над територията Руанда-Урунди. На 1 юли 1962 година Бурунди е провъзгласена за независима държава - конституционна монархия.

В етническият състав на населението на Бурунди групата на рунди участва с 96.4 %, етносът руанда държи 2.3 %, а на пигмеи остават 1.0 %, други - 0.3 %. Официални езици в Бурунди са кирунди и френският, но се срещат и местни диалкети като суахили. 85,9% от населението на Бурунди изповядва християнската религия, останалата част се кланя на исляма и на други туземски вярвания.

Бурунди е една от десетте най-бедни страни в света. Кобалтът и медта са основните ресурси на държавата, а другите доходи идват от износа на кафе и захар. Като цяло Бурунди е изостанала аграрна страна, в която почти цялото население е заето в селското стопанство.

По земите на Бурунди се отглеждат кафе, памук, маниока, банани, царевица, фъстъци, тютюн, чай и други. Земите на страната позволяват да се развъждат едър рогат добитък, овце и кози. Бурунди няма развита промишленост.

Природните ресурси са слабо изследвани – има малък добив на олово, тантал, злато. В страната функционират малки предприятия за преработка на селскостопанска продукция, а също циментов, тухлен и дървопреработвателен завод.
Бурунди има два национални парка: Национален парк Кибира на северозапад и Национален парк Рурубу на североизток.