Република Малави е държава в Южна Африка, макар и понякога да е причислявана и към Източна Африка. Заобиколена е от Танзания на север, Замбия на северозапад, а на изток, юг и запад граничи с Мозамбик. Езерото Малави заема около една пета от територията на страната по продължение на почти цялата източна граница.

Територията на Малави е заета от плато със средна височина 1000-1500 м и най-висока точка в южните части на страната - масивът Сапитава с вр. Муландже - 3 002 м.

Независимо, че португалците са първите, които се разписват в историята на Малави като нейни откриватели през XVI век, заслугата е записана на Дейвид Ливингстън. Той осъществява контакт с тези земи, след като през 1860 г. той открива брега на езерото Малави, като тогава му дава името Nyasa – „езеро на звездите”.

По същото време Малави е съществувала като самостоятелно княжество. През 1891 г. Англия създава протектората Нясалънд, като през периода 1953 г.-1963 г. Малави е в състава на Федерацията Родезия и Нясалънд. Година по-късно, на 6 юли 1964 г., страната е провъзгласена за независима, а през 1966 г. Малави става република.

Малави носи името на народа марави, който е дошъл по тези земи от южно Конго в годините около 1400. Към 1500 г. племената на този народ се обединяват и образуват кралство.

Етническият състав на населението на Малави включва групата нигер-конго (в нея влизат 7 народа) - 99.5 %, англоафриканци - 0.2 %, и други - 0.3 %.Официални езици в страната са английският и чинянджа (малави). 56,2% от населението на Малави изповядва християнската религия, християно-африкански църкви и секти се падат 19.2 %, мюсюлманите са с 17.3 % в конфесионалния състав, на местни традиционни вярвания и култове се падат 6.8 %.

Икономиката на Малави се крепи на темповете на развитие на селското стопанство, най-вече на земеделието. Отглеждат се култури като тютюн, царевица, захарна тръстика, чай, каучук и др. Животновъдството е слабо развито. Същото е положението и при промишлеността.

Тя също е ориентирана към преработка на селскостопанската продукция – агропреработка на чаени листа, тютюн, текстил, памукоочистителна и шевна. В страната функционират циментов и захарен заводи. Полезните изкопаеми в Малави са слабо проучени, като са разкрити находища на въглища, желязна руда, злато и скъпоценни камъни.

Природата на Малави е наистина разнообразна - високи планини, дълбоки езера, широки полета. Тя е тази, която краси визитната картичка на страната. Малави има пет национални парка. Националните паркве в Малави са й създали устойчива репутация като един от най-добрите природни региони в Африка - Касунгу, Ленгве, Ника, Лейк - Малави и други по-малки, които са достатъчно проходими и охранявани.

Сред прекрасните кътчета на Малави се откроява Нката-Бей. Това място е много популярно като не много скъп курорт, разчитащ на европейските туристи със добри финансови възможности. Привлекателността му е съчетание от шумни африкански пазари, добри условия за гмуркане и плаване, хубави плажове, кафе на брега на езерото и истинско "птиче царство" в близката гора Калве.

Една от перлите на Малави е езерото Малави, което е същински тропически рай, място с най-голямо разнообразие на екзотични видове риба в сравнение с всички останали сладководни езера по света. Тук слънцето сякаш никога не залязва.

С богатата си флора и фауна този парк е част от световното природно наследство. Понякога наричат езерото Малави „Календарното езеро“, защото то е дълго 365 мили и широко 52 мили.