Република Намибия е държава в южното полукълбо в Югозападна Африка на брега на Атлантическия океан. Граничи с Ангола на север, Замбия на североизток, Ботсвана на изток и на юг с Южноафриканската република. Името си дължи на пустинята Намиб.

Със своята площ от 825 418 кв.км. Намибия се нарежда на 34-о място по големина в света. Въпреки голямата си територия страната е слабо населена и е на предпоследно място преди Монголия по гъстота на населението. Намибия има голям излаз на Атлантическия океан, като бреговата ивица има дължина 1572 км.

Голяма част от границите на страната през колониално време са прекарани по меридианите и паралелите без да е съобразен релефа, през който минава. Друга част от границите са естествени – определени от реки както с река Кунене на северозапад с Ангола, река Замбези на североизток със Замбия и Оранжева река на юг с ЮАР.

Основната част на Намибия представлява високо плато, заемащо централната ѝ част. На запад платото е ограничено от пустинята Намиб. Тя се простира по цялата дължина на страната ограничена между Атлантическия океан и централното плато. В най-източните части е пустинята Калахари.

Намибия е била заселена още от древни времена от племената на бушмените. След тях по тези земи по-късно се заселват хутентотските племена дамара и намакуа. През XIV век всички те са изтласкани от прииждащите от север племена от бантуезичната група овамбо и хереро.

Европейците се заселват по тази африканска земя доста по-късно. Първа е Великобритания, която през 1878 г. обявява района около Уолфиш Бей за своя територия.

През 1883 г. Адолф Людериц купува крайбрежието от един от местните вождове и след успешни преговори с Великобритания цялото крайбрежие преминава в ръцете на Германската империя. Изключение правят само с територията около Уолфиш Бей. Една година по-късно, през 1884 г., Великобритания признава цялата територия до 20 меридиан за немска сфера на влияние.

Така възниква колонията, наречена Германска Югозападна Африка. През 1920 г. Южноафриканският съюз получава от Лигата на нациите мандат за управление на Югозападна Африка. През 1988 г. ЮАР се съгласява да напусне Намибия и така на 21 март 1990 г., в присъствието на Генералния секретар на ООН и президента на ЮАР, е провъзгласена независимостта на Намибия.

При етническият състав на населението на Намибия съотношенията са следните: група бенуе-конго - 70.8 %, койсанска група - 17.6 %, германска група - 11.6 %,немци - 16.2 %, и англоафриканци - 7.8 %.

Официален език е английският, но се срещат и местните езици овамбо и немски. Християнството е основната религия в Намибия, но и други вероизповедания са разпространени - християно-африкански църкви и секти и местни традиционни вярвания и култове.

Намибия е страна, която разполага с богати запаси от минерални суровини. Основа на икономиката е миннодобивната промишленост - диаманти (1.3 млн. карата), олово, цинк, мед, манган, която осигурява около 20% от БВП. Има и заводи за преработка на мед и олово и рибоконсервни предприятия.

Предполага се, че Намибия има и големи залежи от нефт, въглища и желязна руда, както и голям хидроенергиен потенциал. Основно направление в селското стопанство е отглеждането на каракулски овце (водещо място в света).

Около половината (47%) от работната ръка в Намибия е заета в селското стопанство и то предимно в животновъдството. Все по-голямо значение започват да придобиват риболова и туризма. Обработваемата и тежката промишленост (в частност машиностроенето) са изключително слабо развити и Намибия е много зависима от вноса. Страната също внася и около 50% от потребните храни.

С падането на режима на апартейд Намибия става популярна дестинация за туристите. Тя предлага широки възможности, както за „цивилизован“ отдих – например пазителите на атмосферата на старата колониалност - градовете Виндхук и Свакопмунд, така и за екстремален туризъм.

Популярни туристически местенца в това отношение са националните паркове Етоша, Фиш Ривър, Брега на скелетите. Намибия е популярна по света и като ловна страна с богат и дългогодишен ловен опит. Намибия предлага отлично организиран лов и разнообразни трофеи на невисоки цени.