Република Замбия е държава в Южна Африка. Тя е заобиколена от суша. Граничи с Демократична република Конго на север, Танзания на североизток, Малави на изток, Мозамбик, Зимбабве, Ботсвана и Намибия на юг и Ангола на запад. В миналото Северна Родезия, държавата е преименувана на името на река Замбези. Релефът и се състои главно от високи плата, хълмове и планини. Река Замбези определя границата с Намибия и цялата граница със Зимбабве. Движейки се на север, релефът се променя във високо плато.

Първите държавни образувания възникват по земите на днешна Замбия в периода между XVII-XIX век и носят имената Баротсе и Лунда. И в историята на тази държава първите европейски колонизатори, нахлули по нейните земи през XVIII век, са португалците. През 1890 г. страната попада под властта на Британската южноафриканска компания, чийто основател е С. Роудс.

Името й е сменено на Северна Родезия през 1911 г., а през 1924 г. и нейният статут - обявена е за британски протекторат. През 1948 г. започва движение за деколонизация, ръководено от Каунда, а през 1959 г. е основана Обединената партия на националната независимост. На 24 октомври 1964 г. Северна Родезия е обявена за независима република, а Замбия в състава на Общността на нациите.

В етническият състав на населението на Замбия групата нигер-конго (16 народа) притежава най-голямото процентно съотношение – 98.8 % , следвана от англоафриканци и африканери с 0.7 %, и други - 0.5 %. Официален език е английският, но се говорят и местни езици като бемба, лози и малави. Конституцията на Замбия я определя като християнска държава, но съществуват и други религии. Традиционните вярвания се смесват много лесно с християнството в синкретичните църкви на държавата. Ислямът също има голямо присъствие, особено в градска среда.

Замбия е страна с едностранно развита икономика, ориентирана към износ. Страната е богата на полезни изкопаеми - мед, цинк, кобалт, кадмий, манган и въглища. Добивът на мед заема водещо място в промишлеността. В страната има нефтопреработване, дървообработка на ценни видове дървесина, сглобяване на автомобили, редица предприятия на хранително-вкусовата и текстилната промишленост, циментова, химическа и др. В селското стопанство са заети над 60 % от населението на страната и се отглеждат се царевица, сорго, просо, маниока, тютюн, фъстъци, памук, захарна тръстика. Развъжда се главно едър рогат добитък.

Богатият растителен и животински свят, водопадът Виктория, благоприятните климатични условия, парковете и резерватите правят Замбия привлекателна и предпочитана туристическа дестинация. Тя е сред страните, които притежават повече природни забележителности, които са притегателна сила на чуждестранните посетители. Една от перлите на страната е Националният парк Kafue. Той е един от най-големите паркове в света. Посетителите могат да се насладят на богатството на животинския свят – лъвове, гепарди, слонове, зебри и много други диви животни живетя в естествената им среда, която им осигурява този парк.

Пушекът, който гърми – това е описанието, което племето кололо дава на могъщата красота на водопада Виктория. Няма да е смущаващо да се каже, че водопадът е включен в списъка със световното природно наследство на нашата планета, който признава двете имена на атракцията – както Моси-оа-Туния, така и Виктория. Водопадът Виктория е част от два национални парка и се счита за най-големият водопад в света. Най-удобните места за наблюдаване на природния феномен, са т.нар Врящо гърне, Източния праг и Главния водопад, както и специално изградения през 1900 г. мост Виктория Фолс.

Природният парк Луангва в Замбия е перфектната дестинация за любителите на истинско сафари, защото районът е доста отдалечен и поразяващ с дивни картини. Националният парк Луангва е неповторима смесица от тревисти равнини, гори с бодливи дървета и невероятно буйна растителност. Всичо това е пронизано от речни притоци и потоци, около които обикалят широк набор от животински видове - 40 вида големи бозайници, 732 вида птици.