Молдова е най-малката и най-гъсто населена от бившите съветски републики. Тя е вътрешноконтинентална страна. Релефът е равнинно хълмист. Климатът е умерено-континентален. Най-голямата река, минаваща през Молдова е Днестър.

Степите в Молдова са разорани и превърнати в обработваеми земи. На юг главни отрасли са лозарство, зеленчукопроизводството и овощарството, а на север се отглежда пшеница, царевица, захарно цвекло, слънчоглед, тютюн и картофи. От хранително-вкусовата промишленост най-добре са развити плодо-консервната, винопроизводството, захародобивната, маслодобивната и тютюнопроизводството.

Гагаузия е област в южната част на страната, която е автономен район от 1994 г. и където живеят главно гагаузи и бесарабски българи.

Посолство на Република България, Кишинев, Молдова
Адрес: ул. “Букурещ” № 92
Тел.: 00 373 22 23 79 83
Тел.: 00 373 22 23 89 10
Факс: 00 373 22 23 79 78
E-mail: Ambasada-Bulgara@meganet.md