Полша е разположена в североизточната част на Централна Европа. На север има широк излаз на Балтийско море. Релефът на Полша е предимно равнинен. В южната и част се издигат предпланините на Западни Карпати и част от Татрите. Планината Татри, обрасла с гъсти гори е обитавана от много диви животни и е един от 28-те национални парка на Полша. Климатът на Полша е умерен-преходен (от мек океански към по-студен континентален).

Полша има гъста речна мрежа, оттичащи се към Балтийско море. Най-големите реки Висла и Одра, са плавателни по цялата си дължина.

Водещи отрасли са въгледобив, черна и цветна металургия, машиностроене (кораби, самолети, автомобили, локомотиви, селскостопански машини и др.). Индустриалният район е сред най-големите в Европа.

През 840 г. западните славяни се заселили по ниските земи между Орда и Висла и основали Първата полска държава. От 13 – 16 век тя била една от най-големите държави в Европа. Последвалите неуспешни войни, довели до разпределянето на територията и между съседни държави. Едва през 1918 г. Полша отново става независима държава.

Замъкът “Вавел”, извисяващ се над река Висла в старинния център на Краков, от векове е бил резиденция на полските крале.

На стария централен площад във Варшава е поставена статуя на въоръжена морска сирена с вдигната шпага и щит, наречена Сирената. Тя се възприема от поляците като национален символ.
Солните мини във Величка, на 14 км от Краков, са едни от най-старите мини в Европа, работещи от 13 в. Те са образувани от над 2148 галерии, свързани помежду си с коридори с обща дължина 320 км.

Най-големият град на Балтийско море – Гданск е център на корабостроенето и главно пристанище на страната, което се ползва и от други вътрешно-континентални държави в Централа и Източна Европа.

Посолство на Република България, Варшава, Полша
00-540 Warszawa
Al. Ujazdowskie 33/35
Ambasada Republiki Bułgarii
Tel.: (0048-22) 629-40-71
Fax: (0048-22)628-22-71
E-mail: office@bgemb.com.pl