Азербайджан лежи на два континента – Европа и Азия. На изток има широк излаз на Каспийско море. На неговата територия се намира автономната област Нагорни Карабах, която след ожесточени конфликти става независима арменска република Арцах.

Релефът на Азербайджан е наполовина планински и равнинен. Планините Малък Кавказ на югозапад, Голям Кавказ на север и Талишките планини на югоизток образуват обширната низина Кура-Аракс. Това са имената на двете реки протичащи през низината. Тя е най-главният земеделски район на Азербайджан. Отглеждат се житни култури, грозде, памук, чай, ориз, плодове, зеленчуци и др. От промишлените отрасли най-важен е добивът на нефт, природен газ и руди. Добивът на нефт край Баку започва още през 1870 г. Населението на Азербайджан е повече от 90% мюсюлманско.

Посолство на Република България, Баку, Азербайджан
AZ 1069 Azerbaijan, Baky
34, Oktay Kerimov str.
Тел.: 0099 412 441-43-81
Тел.: 0099 412 441-41-38
Факс: 0099 412 440-81-82
Е-mail: balkan@bg.embassy.in-baku.com