Словакия е малка вътрешноконтинентална държава, обявена за независима република след мирното разделяне на Чехословакия 1993 г.

В релефа на Словакия се редуват високи и ниски планини, възвишения и плата, множество красиви котловини и плодородни низини. Северната част на страната се простират Западните Карпати с най-високият им дял - Татрите. Те са разположени на полско-словашката граница. Планината е обявена за национален парк, който се стопанисва от двете страни. Татрите се отличават с добре оформен ледников релеф – имат над 300 високи върхове и множество ледникови езера. Склоновете им са покрити с гъсти иглолистни гори (бор и смърч), убежище за много диви животни. Удобни туристически пътеки с обща дължина над 300 км позволяват на туристите да се насладят на възхитителните планински пейзажи и ги водят край високи водопади, гранитни зъбери и кристално бистри езера.

Словакия е богата на води, с континентален климат. Между Братислава и Комарно, река Дунав и големият и ръкав Малък Дунав, образуват най-големият дунавски остров – Житния, дълъг 100 км и широк 25 км.

Словаците са потомци на западните славяни, които се заселили по тези земи преди повече от 1000 години.

Днес Словакия е индустриално-аграрна страна. Тя има богати залежи на въглища, руди (мед, олово, желязо), мрамор, минерали, опал и др. Един от традиционните отрасли на страната е текстилната промишленост. Индустриални центрове са Братислава и Кошице.

Годишно Словакия се посещава от 1,4 млн.туристи.

Посолство на Република България, Братислава, Словакия
Kuzmanyho 1; 811 06 Bratislava;
Slovak Republic;
Тел.: 00421-2 / 544 15308;
Факс: 00421-2 / 544 12404;
E-mail: bulharskoet@stonline.sk