Най-малката балканска страна, Словения, първа се отделя от бивша Югославия и става независима република през 1991 г.

Словения е разположена в най-северозападната част на Балканския полуостров. Има малък излаз на Адриатическо море.

Релефът е предимно планински, представен от разклонения на Юлийските Алпи и част от Динарски планини.

В Югоизточна Словения се намира варовиковото плато Карст. Тук е разположена удивителната пещера Постойна. Тя е една от най-големите и най-красиви пещери на Балканите, обявена за подземен резерват. Общата дължина на галериите и земите, отрупани с причудливи сталактити и сталакмити е 19,5 км.

Словения е най-развитата бивша Югославска република. Освен черната и цветната металургия много добре е развито машиностроенето (електроника, автомобили, кораби), химическа, дървообработваща, целуозно-хартиена, лека (кожарска, обувна, текстилна) и хранително-вкусова промишленост.

Въпреки, че е била управляване от различни държави в миналото, Словения е запазило етническата си хомогенност – 90% от населението са словенци, потомци на южните славяни.

Любляна е много красива столица, разположена живописно на двата бряга на река Сава. Тя е важно културно и транспортно средище от векове. Там се организира ежегоден международен панаир.

Посолство на Република България, Любляна, Словения
1000 Ljubljana
Rozna dolina, c. XV/18
Тel: (00386 1) 426-57-44
Fax: (00386 1) 425-88-45
E-mail: bgembassysl@siol.net