По големина Турция се намира на 36-то място в света. Дължината на границите и е 2667 км. Най-висок връх е Арарат - 5165 м. Най-дългата река в Турция е Къзълърмак (1350 км) вливаща се в Черно море. Турция има много добре развита пътна мрежа. Магистралите са дълги 2551 km, като за ползването им се заплащат ТОЛ такси. Ограничение за скоростта по тях е 120 км.