Унгария е вътрешноконтинентална страна разположена на почти еднакво разстояние между Северния полюс и Екватора. Река Дунав минава през нея и я разделя на две части. На запад от река Дунав е разположена хълмистата равнина Дунантул, осеяна с множество ниски ридове – Бакон, Вертеш, Мечек и др. Южно от Бакон е най-голямото сладководно езеро в Централна Европа – Балатон (598 кв.км), свързано с плавателен канал с р.Дунав.

Равнинният релеф, плодородните черноземни почви и умерено-континенталният климат, благоприятстват за развитие на селското стопанство. Водещ отрасъл е растениевъдството – отглеждат се лозя, пшеница, царевица, захарно цвекло и др. Унгария е сред най-големите производители на ябълки в света. Опитът в зеленчукопроизводството е пренесен тук през 18-19 век от българи – градинари.

В Унгария водещи отрасли на промишлеността са електрониката, транспортно машиностроене, добив на алуминий, хранително-вкусова промишленост и др.

По-голяма част от унгарците са потомци на маджарите, които са заселили Средно дунавската равнина през 9 в. Завладяна от османските турци, освободена от австрийските войски, Унгария е провъзгласена за независима република едва след Първата световна война – 1918 г.

Най-големият град и столица на УнгарияБудапеща, е сред най-красивите градове в света. Разположен на двата бряга на р.Дунав и впечатляващ с великолепната си архитектура. Има 7 висящи моста, които свързват двете части на града – Буда, разположен в хълмиста местност на десният бряг и Пещта, израснал като пристанище и оживен търговски център.

Кулата, която се издига над сградата на парламента в Будапеща, е построена между 1880 – 1902 г. Тя е висока 268 м и широка 123 м. Будапеща годишно е посещавана от 15 млн. туристи.

Посолство на Република България, Будапеща, Унгария
Hungary, 1062 Budapest, Andrassy u. 115
Tel.: 0036 1 322 08 24
Tel.: 0036 1 322 08 36
Fax: 0036 1 322 52 15
E-mail: bgembhu@axelero.hu