Андора е разположена в Източните Пиренеи. Има величествени скални хребети със стръмни, почти отвесни склонове и дълбоки долини. Най-изразителна е долината на река Валира, по която е прокаран най-старият път, свързващ Испания и Франция.

Покритите с иглолистни и широколистни гори планински хребети, предлагат прекрасни условия за ски спорт през зимата.

Основният поминък е свързан с туризма и търговията. Ежегодно Андора посещават около 3 млн. Туристи. Андора ла Веля е най-високо разположената столица в Европа (над 1000 м н.в).