Финландия е морска страна. Тя била владение на Швеция от 1323 г до 1809 г., от 1809 г. до 1917 г. е част от Руската империя. Едва на 6 декември 1917 г. Финландия става независима държава.

Климатът е умерен-преходен, със засилващи се континентални характеристики на изток. Студен субполярен е климатът в Лапландия, която заема ¼ от площта на Финландия. Тук през полярното лято, в продължение на 73 дни слънцето не залязва 24 часа в денонощието. От тук и името на района - Земя на белите нощи. През мрачната полярна зима, в продължение на 51 денонощия слънцето не изгрява.

Финландия е най-богатата на езера държава в света. Общият им брой е 87 000. Най-голямо е езерото Саймаа (4400 кв.км). Саймаа е сложна мрежа от естествени водни пътища, чийто води се оттичат в Лоджкото езеро в Русия.

Финландия е много богата на гори. В страната е създадена гъста мрежа от национални паркове и резервати. Хълмовете в Националният парк “Коли” представляват останки от планински вериги, формирани преди 2 млрд. Години. Природата тук е невероятно съотношение от разпръснати гористи острови и полуострови сред бистрите езерни води.

Водещи отрасли в страната са дърводобивът, дърво преработването и целуозно-хартиената промишленост.

Столицата Хелзинки е построена през 1640 г. на вдадения във Финския залив неголям скалист полуостров Естнес, защитен от морските бури чрез група скални островчета.

Посолство на Република България, Хелсинги, Финландия
Kuusisaarentie 2 B, 00340 Helsinki
Tel. + 358 9 458 40 55; 458 40 35
Fax + 358 9 458 45 50
E-mail: bulembfi@yahoo.com