Чехия е разположена почти на еднакво разстояние от Адриатическо (на 322 км) и Балтийско (на 326 км) море и има кръстопътно място в Централна Европа.

Релефът е своеобразна мозайка от ниски и средно високи планини и плата, хълмове и възвишения, котловини и живописни долини.

Чехия е важен хидрографски възел. През нея минава част от Главния европейски вододел, който разделя отточните области на три морета – Северно (река Елба), Черно (Моравия, приток на Дунав) и Балтийско (Одра). В Чехия има около 15 000 малки езера и блата и около 2000 минерални извори, най-известни от които са Карлови Вари и Марианска Лазне.

Чехия има умерено-преходен климат. Климатичните условия и плодородни почви благоприятстват интензивното селско стопанство. Наред с отглеждането на житни култури, плодове и зеленчуци, добре развито е и месо-млечното говедовъдство, свиневъдството и птицевъдство. Чехия е един от най-големите европейски износители на шаран.

В промишлеността на Чехия най-добре е представено машиностроенето – автомобили, локомотиви, вагони, трамваи, тролейбуси, трактори, електроника и др.

След отделянето от Словакия през 1993 г. Чехия модернизира промишленото си производство. Развиват се производството на бижутерийни, порцеланови и стъкларски изделия, учебни пособия (световноизвестната марка “Кохинор”), обувки (“Бата”), прочутото “Пилзенско пиво” и др. Макар, че няма излаз на море, Чехия има свой морски флот в Хамбург (Германия) и Шчечин (Полша).

Съвременна Чехия включва три исторически области – Чехия (с главен град Прага), Моравия (с главен град Бърно) и Силезия (с главен град Острава – “стоманеното сърце” на страната).

Столицата Прага, често наричана “Златна Прага” е един от най-старите и най-красиви градове в Европа, живописно разположен на бреговете на река Вълтава. Има много исторически паметници и природни забележителности, които привличат туристи от цял свят.

Пражкият университет е един от най-старите в Европа. Основан е през 14 в. От Карл IV, чешки крал и император на Свещената римска империя.

Посолство на Република България, Прага, Чехия Praha 1, ul. Krakovska 6 Тел.: 00420 2222-10-230 Факс: 00420 2222 11-728 е-mail: bulvelv@mbox.vol.cz