Беларус е вътрешно континентална страна. По-голямата част от Беларус е с низиннно-равнинен релеф. На север е разположена Централноберезинската равнина, осеяна с множество ниски заоблени хълмове и около 11 000 малки езера. На юг се намира заблатената низина Полесие, която е покрита със смесени гори. В тях се срещат много ценни горски видове и диви животни – рис, лос, бобър, глиган, черен щъркел и др. Полесието е най-голямата заблатена и некултивирана територия на Европа.

В западната част на Беларус и в съседна Полша се намира прочутата Беловежка пуща (гора), стопанисвана и от двете държави. Това е последният участък от първичните девствени гори, които някога изцяло покривали равнините в Централна Европа и където се опазват последните представители на зубъра (европейската родственик на американския бизон).

По време на Втората световна война загиват над 2 млн. беларуси, голяма част от селищата са напълно разрушени. Беларус е най-силно засегната страна от катастрофата в Чернобилската АЕЦ в съседна Украйна. Въпреки хуманитарните помощи, страната все още не може да преодолее тежките последици от дълготрайният ефект на тази най-голяма в света ядрена експлозия.

През 7 век днешните земи на Беларус са заселени от славянски племена (драговичи, радомичи, кривичи). През вековете страната е била част от Литва, Полша и Руската империя. През 1991 г. провъзгласена за независима република. Беларус е промишлено-аграрна страна. Развити добре са дървообработването и хартиено-целуозната промишленост. Селското стопанство е специализирано в отглеждането на лен и картофи.

Посолство на Република България, Минск, Беларус
Адрес: 220030 г. Минск, пл. “Свобода” 11, ет. 1
Тел.:+375 17 328 65 58
Факс: +375 17 328 65 59
E-mail: embassy@bulgaria.by