Корейската народнодемократична република (КНДР) е разположена в северната половина на Корейския полуостров. По-голямата част от страната е заета от планини. Западните склонове на планините са по-полегати и плавно се свързват с широка крайбрежна низина, която е основен земеделски район в Северна Корея. Тук се отглежда основно ориз на 1/3 от обработваемите площи.

От създаването си след Втората световна война, Северна Корея се управлява от комунистическия режим. Под контрола на държавата е селското стопанство, промишлеността и здравеопазването. В столицата Пхенян имат право да живеят само хората, предани на комунистическия режим.

Търговията и комуникациите с останалия свят са ограничени. Основните отрасли са добивната промишленост (въглища, желязна руда, волфрам, цинк, графит), металургия, машиностроене, химическа промишленост.