Япония страната на изгряващото слънце, е разположена в западната част на Тихия океан и заема Японския архипелаг. Страната включва над 3000 острова. Най-големи са: Хокайдо, Хоншу, Сикоку и Кюшу. Четирите големи острова заемат почти 98% от площта на Япония, разположени са близо един до друг и са свързани помежду си със специално изградени тунели и мостове. Най-дългият тунел в света (54 км) е построен между островите Хоншу и Хокайдо.

Климатът на Япония е разнообразен. Южните острови са със субтропичен-мусонен, а северните с умерен климат. Най-големият град на остров Хокайдо – Сапоро, е известен зимен спортен център.

Япония има богат и разнообразен растителен свят – повече от 17 000 вида. Японците са издигнали природата в култ. В основата на най-древната им религия – шинто, е любовта и привързаността към природата и способността да живееш в хармония с нея. В Япония има 27 национални, 53 регионални парка, многобройни резервати и други защитени територии с обща площ 1,2 млн. хектара. “Рицури парк” е една от многото големи традиционни японски градини с площ от 780 000 кв.м и е създаден през 1603-1868 г. А в село Ширакава са запазени традиционните японски домове със сламени покриви. Селото е известен туристически обект и е под защита на ЮНЕСКО.

Вулканските планини заемат повече от ¾ от площта на Япония. В страната има над 200 вулкана, от тях 77 активни. Девет от десетте най-високи планински върхове в Япония се намират в централната част на остров Хоншу. Сред тях е и националният символ на Япония – вулкана Фиджи. Намира се на 100 км от Токио и е най-високата точка на страната. Фуджи е свещена планина. Поне веднъж в живота си всеки японец трябва да отиде на поклонение до върха на Фиджи.

Япония има малко земи, подходящи за обработка. Отглежда се основно ориз. Рибата и морските храни са важна част от японската кухня. Страната разполага с една от най-големите риболовни флоти в света и е на първо място в света по годишен улов на риба.

Заради планинския релеф само 20% от площта на Япония е годна за обитаване. Въпреки това страната е на 9-то място в света по брой на население. Съсредоточено е в големите градове на остров Хоншу.

Богата и уникална е културата на японците. Уважението към възрастни хора и малките деца, към хората с по-висок ранг и към гостите е подчертано. Много от съществуващите церемонии, като пиенето на чай, са уникални за страната. Японците са най-страстните читатели в света – продават се над 70 млн. вестници на ден, а годишно се купуват около 1,5 млрд. книги.

Замъкът Хикон е един от най-запазените в Япония. Намира се близо до град Киото.

Япония е икономически и технически най-развитата страна в света. Тя притежава 50% от промишлените роботи в света и отделя най-големи инвестиции за развитие на висшето образование и научноизследователска дейност. Япония е една от малкото страни в света, които могат да изстрелват летателни апарати в Космоса.