Белгия е разположена между Нидерландия, Германия, Люксембург и Франция. Има къса брегова линия на Северно море. Белгия става самостоятелна държава през 1830 г.

Белгия е високо развита промишлено-аграрна страна. Водещи отрасли са металообработването, машиностроенето, химическата, хранително-вкусовата промишленост. От селското стопанство приоритетно се развива месо-млечното говедовъдство.

Изграждането на градското кметство в белгийската столица е започнало през 1402 г. Най-внушителната централна кула е висока 96 м.

Атомиумът в изложбеният парк “Хейзел” в Белгия, построен за световния панаир през 1958 г. Се е превърнал в символ на града. Огромната алуминиева конструкция, висока 180 м, представлява модел на Кристалната решетка на алфа-желязо, увеличена 165 млн.пъти. В съседство с Атомиума е паркът Мини Европа. Той е една от туристическите атракции в Белгия. На площ около два хектара са изложени повече от 100 макета на исторически и архитектурни паметници, изпълнени в мащаб 1:25, които представляват страните от Европейския съюз.

Великолепният град Гент в Западна Белгия бил най-големият град в Средновековна Европа. Множество канали между реките Шелда и Лайс разделят града на островчета, свързани с повече от 200 моста.

През 1948 г. Белгия, Нидерландия и Люксенбург образуват Бенилукс – икономически съюз, с който се установява общ пазар и свободно движение на хора, капитали и услуги в трите държави.

Посолство на Република България, Брюксел, Белгия 58, Avenue Hamoir, 1180 Uccle Bruxelles, Royaume de Belgique Tел. - централа: (0032 2) 374 59 63, 375 70 81 E-mail: еmbassy@bulgaria.be URL: www.bulgaria.be