Босна и Херцеговина има малък излаз на Адриатическо море. По-голямата част от страната е заета от Динарските планини. Горите заемат 40% площта на страната. Изобилните води в подземният карст подхранват многобройни карстови и минерални извори. На север по долината на река Сава се отглеждат зърнени храни, захарно цвекло, лен, лозя и др. По на юг се отглеждат памук, тютюн, зеленчуци, плодове.

В продължение на 20 века земите на Босна и Херцеговина са обект на многобройни заселвания и нашествия от различни племена и народи. В резултат на това населението на страната е твърде разнородно: босненци, сърби, хървати и др.

Гражданската война между различните етноси избухнала след отделянето от Югославия (1990 г.), довежда до огромна икономическа разруха в Босна и Херцеговина.

След Парижкия договор за мирно решаване на конфликтите (1995 г.), страната се обявява за федерация от две самоуправляващи републики – Босна и Херцеговина, със столица Сараево, и Република Сръбска, със столица Баня Лука.

Посолство на Република България, Сараево, Босна и Херцеговина 71000 Sarajevo Souk Bunar 5 Str. Тел.: +387 33 668 191 Факс: +387 33 668 189 Е-mail: possar@bih.net.ba